Professor Bohumil Prusík – in memory of his personality


Authors: prof. MUDr. DrSc. Aleš Žák
Authors‘ workplace: IV. interní klinika 1. LF UK a VFN: U Nemocnice, Praha 2
Published in: Čas. Lék. čes. 2016; 155: 60-63
Category: History of Medicine

Overview

The seventieth anniversary of the Fourth Department of Internal Medicine, First Medical Faculty of Charles University and General University Hospital in Prague, was an occasion for a grateful memory of the founder and first chief of this department, Professor Bohumil Prusík. Native of Klatovy, south-west Bohemia, professor Prusík became a prominent representative of Czech internal medicine; his pioneering studies in the fields of cardiology and angiology gained a high recognition in our country, as well as abroad. As a clinician, professor Prusík had a keen interest in pathophysiological and biochemical aspects of cardiovascular diseases, as well as in new instrumental and biochemical diagnostic methods. He founded the Cardiovascular Research Laboratory and initiated epidemiological studies of ischaemic heart disease. He also dedicated himself to pregradual and postgradual teaching, including internal propedeutics, and has trained foremost specialists. He maintained a great number of international contacts, being a member of many professional societies. In 1961, Professor Prusík was elected President of the International Union of Angiology.

Keywords:
Bohumil Prusík


Sources

1. Vondráček V. Profesor MUDr. Bohumil Prusík. In: Pokroky ve vnitřním lékařství. Praha: SZN 1956, 1−43.

2. Prusík B. Periferní cévy a jich účast na oběhu krevním. Čas lék čes 1920; 59: 61−64, 81−83, 95−98.

3. Vondráček V. Lékař dále vzpomíná (1920–1938). 1. vyd. Praha: Avicenum 1977.

4. Vondráček V. Konec vzpomínání (1938–1945). 1. vyd. Praha: Avicenum 1977.

5. Franc M. Bohumil Prusík (1986−1963). Masarykův ústav – Archiv AV ČR. http://abicko.avcr.cz/archiv/2006/5/07

6. Puchmayer V, Bartůněk P. Bojovník proti bolesti. Praha: Avicenum 1986.

7. Charvát J. Můj Labyrint světa, vzpomínky, zápisky z deníků. 1. vyd. Praha: Galén 2005.

8. Mařatka Z. Paměti. Praha: Karolinum 1997.

9. M'Nee JM, Prusík B. The effect of experimental exclusion of the liver on the formation of bile-pigment. A further contribution to the study of hæmolytic icterus. J Pathol Bacteriol 1924; 27: 95−110.

10. Prusík B. Pituitrin a jeho účinek na systém cévní a srdce. Praha: Česká akademie věd a umění 1927, 132 s.

11. Prusík B. Nová methoda ku zjištění rychlosti proudu krevního. Čas lék čes 1929; 68: 1713−1716.

12. Prusík B, Mikešová M. Rychlost proudu krevního a jeho klinický význam. Čas lék čes 1930; 69: 893−898, 931−935.

13. Prusík B, Mikešová M. Cholinové deriváty a jejich účinek na oběh krevní v intravenosní injekci. Čas lék čes 1931; 70: 1249−1253, 1288−1290, 1317−1320.

14. Prusík B, Svatoš F. Nové cesty k léčení trofických změn u obliterujících arteritid. Čas lék čes 1939; 78: 1081−1085.

15. Prusík B. New method of treatment of peripheral vascular disease. Sofia: Chr. G. Danoff 1940, 6 s.

16. Prusík B. A Method of treatment of obliterating endarteriitis, with trophic lesions, in the extremities. The eutrophic effect of niacin derivatives. Cardiologia 1949; 14: 81−93.

17. Prusik B, Volicer L. Perimyelografie olejovými roztoky jodu. Čas lék čes 1924; 63: 586−590.

18. Prusik B, Volicer L. Rentgenografické vyšetřováni cév periferních (arteriografie). Čas lék čes 1928; 67: 41−47.

19. Prusik B, Volicer L. Klinické výsledky rentgenografie arterií po vstříknutí jodového oleje. Čas lék čes 1928; 67: 498−503, 549−552, 581−585, 614−617, 655−658, 683−686.

20. Prusík B, Basař F. Jak léčíme diabetes mellitus dietou a insulinem? Pokyny pro praxi. Prakt lék 1924; 4: 328−335.

21. Prusík B, Basař F. Jak léčíme diabetes mellitus dietou a insulinem? Trvalé léčení insulínem. Prakt lék 1924; 4: 365−369.

22. Doberský P a kol. Nový dietní systém pro nemocnice. 1. vyd. Praha: Státní zdravotnické nakladatelství 1955, 320 s.

Labels
Addictology Allergology and clinical immunology Angiology Audiology Clinical biochemistry Dermatology & STDs Paediatric gastroenterology Paediatric surgery Paediatric cardiology Paediatric neurology Paediatric ENT Paediatric psychiatry Paediatric rheumatology Diabetology Pharmacy Vascular surgery Pain management fenix.admin.empty
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account