Možnosti imunoterapie chronické myeloidní leukémie


Authors: V. Vonka
Authors‘ workplace: Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha
Published in: Čas. Lék. čes. 2005; 144: 172-176
Category: Review Article

Overview

Vzhledem k přítomnosti jedinečných antigenů v nádorových buňkách představuje chronická myeloidní leukémie atraktivní cíl pro imunoterapii. Pokroky v oblastech genové terapie, nádorové imunologie a vakcinologie nabízejí celé spektrum preparátů, které by mohly být využity pro tento účel. Dosud omezené zkušenosti získané na pacientech s chronickou myeloidní leukémií demonstrují, že je možné vyvolat specifické imunitní reakce pomocí syntetických peptidových vakcín. Jejich klinická účinnost je však prozatím malá. Probíhající studie na myších modelech by měly ukázat, jak vyvolat účinnou imunitu proti buňkám transformovaným fúzním genem bcr-abl. Autor diskutuje výhody ale i omezení zvířecích modelů pro vývoj prostředků imunoterapie chronické myeloidní leukémie. Zabývá se i možností, že vakcíny založené na imunogenech odvozených od proteinu bcr-abl a prokazatelně účinné v myších modelech nebudou mít žádoucí léčebný efekt u pacientů s chronickou myeloidní leukémií, a navrhuje, jak se s možnými problémy vyrovnat. 

Klíčová slova:
chronická myeloidní leukémie, imunologie, vakcíny.


Labels
Addictology Allergology and clinical immunology Angiology Audiology Clinical biochemistry Dermatology & STDs Paediatric gastroenterology Paediatric surgery Paediatric cardiology Paediatric neurology Paediatric ENT Paediatric psychiatry Paediatric rheumatology Diabetology Pharmacy Vascular surgery Pain management fenix.admin.empty
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account