Vliv vícenenasycených mastných kyselin řady n-3 na plazmatické lipidy, lipoperoxidaci LDL, homocystein a ukazatele zánětu u diabetické dyslipidémie, léčené kombinací statin + fibrát


Authors: M. Zeman 1;  A. Žák 1,2;  M. Vecka 1;  E. Tvrzická 1;  A. Písaříková 1;  B. Staňková 1
Authors‘ workplace: IV. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha 1;  Ústav lékařské chemie a biochemie 1. LF UK a VFN, Praha 2
Published in: Čas. Lék. čes. 2005; 144: 737-741
Category: Original Article

Overview

Východisko.
Cílem této práce bylo zjistit, jak přídavek polyenových mastných kyselin (PUFA) řady n-3 k dosavadní kombinační léčbě statin + fibrát u diabetické dyslipidémie ovlivní plazmatické lipidy a lipoproteiny, lipoperoxidaci LDL, glukózovou homeostázu a koncentrace sérového homocysteinu a vybrané ukazatele zánětu. 

Metody a výsledky.
Skupině 24 diabetiků 2. typu, kteří při užití kombinační hypolipidemické léčby (pravastatin 20mg + mikronizovaný fenofibrát 200 mg denně) dlouhodobě nedosahovali doporučovaných cílových hodnot, byl po dobu tří měsíců denně podáván suplement obsahující 3,6 g PUFA n-3 nebo placebo (olivový olej), rovněž po dobu tří měsíců. Na začátku studie, po třech měsících podávání PUFA n-3 a po dalších tří měsících podávání placeba byly stanoveny koncentrace plazmatických lipidů, složení mastných kyselin plazmatického fosfatidylcholinu (PC), esterů cholesterolu (CE) a triglyceridů (TG), koncentrace tHcy, konjugovaných dienů (CD) v LDL a vybraných ukazatelů zánětu (IL-6, TNFα, VCAM-1). Podávání PUFA n-3 vedlo k signifikantnímu poklesu koncentrace tHcy (-29 %, P<0,01) a TG (-28 %, P<0,05) v plazmě, přičemž po období placeba docházelo k návratu k výchozím hodnotám. Koncentrace CD v LDL po PUFA n-3 statisticky nevýznamně stouply o15 % (P<0,15), zatímco po placebu obsahujícím olejovou kyselinu došlo k jejich poklesu o 18 % (P<0,05). 

Závěry.
Tyto výsledky ukazují, že přídavek PUFA n-3 ke kombinační léčbě statin + fibrát u nemocných s DDL by mohl významně přispět k snížení rizika kardiovaskulárních onemocnění. 

Klíčová slova:
diabetická dyslipidémie, PUFA n-3, homocystein, mastné kyseliny, lipoperoxidace.


Labels
Addictology Allergology and clinical immunology Angiology Audiology Clinical biochemistry Dermatology & STDs Paediatric gastroenterology Paediatric surgery Paediatric cardiology Paediatric neurology Paediatric ENT Paediatric psychiatry Paediatric rheumatology Diabetology Pharmacy Vascular surgery Pain management fenix.admin.empty
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account