Z historie litevsko-českých vztahů v oblasti lékařství


Authors: A. Andriušis;  A. Adomaitis
Authors‘ workplace: Lékářská fakulta Vilniuské univerzity, Vilnius
Published in: Čas. Lék. čes. 2004; : 125-129
Category:

Overview

Je prezentována první studie zaměřená na litevské lékařské dějiny, která se pokouší popsat litevsko-české vztahy odzačátku 16. století až do současnosti. Předkládané téma je rozděleno na několik období. Dlouhodobé vztahy meziLitvou a Českou republikou v lékařství vedly nejen k rozšíření profesionálních kontaktů, ale současně i ke sblíženíkultur obou národů.

Klíčová slova:
Litva, Čechy, medicína, mezinárodní vztahy.

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Addictology Allergology and clinical immunology Angiology Audiology Clinical biochemistry Dermatology & STDs Paediatric gastroenterology Paediatric surgery Paediatric cardiology Paediatric neurology Paediatric ENT Paediatric psychiatry Paediatric rheumatology Diabetology Pharmacy Vascular surgery Pain management fenix.admin.empty
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account