Internal Medicine - Issue 3/2015

Editorial

189
Hormonal therapy in transsexual patients – editorial

MUDr. Karel Starý

190
The most recent aspects of diagnosis and therapy of hyponatraemia – editorial

Otto Schück, Jiří Kříž, Miroslava Horáčková

193
Non-celiac gluten sensitivity

Pavel Kohout

195
Non-celiac gluten sensitivity

Michal Šenkyřík, Jitka Prokešová


Original Contributions

197
Our experience with hormonal therapy in transsexual patients

Vladimír Weiss, Petr Weiss, Hana Fifková

202
Does body height affect the severity of chronic venous disease in lower extremities?

Jiří Spáčil


Review

207
Experiences with biosimilar drugs in therapy

Jaroslav Škvor

209
The most recent aspects of diagnosis and therapy of hyponatraemia

Igor Šturdík, Monika Adamcová, Juraj Payer

219
Non-celiac gluten sensitivity

Iva Hoffmanová, Daniel Sánchez

228
Chronic thromboembolic pulmonary hypertension

Zdeněk Vavera


Guidelines

236
New ESC guidelines on the diagnosis and management of acute pulmonary embolism

Jiří Widimský Sr, Michael Aschermann

244
Pelvic venous congestion syndrome – diagnosis and management.
Guidelines of the Angiology Section of Slovak Medical Chamber (2015)

Peter Gavorník, Karol Holomáň, Ľudovít Gašpar, Andrej Dukát, Andrea Komorníková, †emil, Gavorník


Case Report

251
PET-CT dokumentovaná remise multicentrické formy Castlemanovy choroby po léčbě rituximabem
Popis případu a přehled literatury

Zdeněk Adam, Petr Szturz, Renata Koukalová, Zdeněk Řehák, Luděk Pour, Marta Krejčí, Lenka Šmardová, Michal Eid, Pavlína Volfová, Zdeňka Čermáková, Leoš Křen, Filip Sokol, Ivo Hanke, Eva Michalková, Zdeněk Král, Jiří Mayer

259
Hypersensitive reaction after application of heparin with activation heparin induced trombocytopenia in initiation of intermittent haemodialysis

Jan Masopust, Jiří Charvát, Dana Mokrá, Ondřej Hloch, Jan Háša


Medical Law

263
Selected legal aspects of compulsory confidentiality

Lukáš Prudil


Actualities

267
Mild hypoglycaemia is common in type 2 diabetic patients treated with insulin analogues in the Czech Republic and the patients are concerned about it: results of a GAPP2TM survey (Global Attitudes of Physicians and Patient)

Martin Prázný


Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account