Carcinoid and its cardiac manifestation


Authors: V. Talafa 1;  D. Pastucha 2;  K. Zeman 1;  O. Zela 1;  R. Filipčíková 3;  M. Bezdičková 3
Authors‘ workplace: JIP Interního oddělení Nemocnice ve Frýdku Místku, p. o., Frýdek Místek, přednosta prim. MUDr. Petr Vítek 1;  Klinika tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace Lékařské fakulty UP a FN Olomouc, přednostka doc. MUDr. Eliška Sovová, Ph. D., MBA 2;  Ústav normální anatomie Lékařské fakulty UP Olomouc, přednosta doc. MUDr. Stanislav Laichman, CSc. 3
Published in: Vnitř Lék 2012; 58(11): 867-870
Category: Case Reports

Overview

A case report concerning patient diagnosed with a rare carcinoid showing typical symptoms is presented. Although essentially a cancer disease, this condition usually shows slow progression and tends to follow a favorable course with good prognosis if treated properly, assuming patient’s reasonable compliance. We intend to highlight its typical clinical picture as well as the rarely occurring cardial manifestation leading to rapid progression and ultimately fatal outcome in a non-compliant patient who preferred alternative to evidence based medicine.

Keywords:
carcinoid – carcinoid syndrome – tricuspid regurgitation – pulmonary hypertension – right heart failure


Sources

1. Adam Z, Krejčí M, Vorlíček J et al. Speciální onkologie. Příznaky, diagnostika a léčba maligních chorob. Praha: Galén 2012, 133–135.

2. Louthan O. Neuroendokrinní tumory appendixu. Vnitř Lék 2009; 55: 1051–1055.

3. Louthan O. Neuroendokrinní nádory žaludku.Vnitř Lék 2009; 55: 961–966.

4. Hyrdel R, Režňák I, Hyrdel P et al. Neuroendokrinné nádory horného tráviaceho traktu, charakteristika a porovnanie efektivity lokalizačnej diagnostiky.Vnitř Lék 2011; 57: 1017–1024.

5. Sýkorová H. Cushingův syndrom jako projev generalizovaného karcinoidu žaludku. Via pract 2010; 7: 34–36.

6. Plášek J, Vybíralová M, Dvořáčková J et al. Primární jaterní karcinoid. Vnitř Lék 2011; 57: 590–594.

7. Dávidová H, Balažovjech I. Feochromocytóm – diagnostika a liečba. Cardiol 2004; 13: 303–309.

8. Jackuliaková D, Fryšák Z, Faltýnek L et al. Karcinoid – neuroendokrinní tumor mnoha příznaků, méně častá příčina průjmů. Interní Med 2010; 12: 104–108.

9. Aschermann M et al. Kardiologie 2. díl. Praha: Galén 2004, 1381–1382.

10. Braunwald E, Zipes DP, Libby P et al. Braun­wald’s heart disease: A textbook of cardiovascular medicine. Philadelphia: Elsevier Saunders 2005, 1604, 1691–1692.

11. Talafa V, Zeman K, Mrózek V. Karcinoidy a jejich pestrý karcinoidní syndrom. Kardiální manifestace karcinoidu. Cor Vasa 2007; 49: (Suppl. 4): 119–120.

Labels
Diabetology Endocrinology Internal medicine

Article was published in

Internal Medicine

Issue 11

2012 Issue 11

Most read in this issue

This topic is also in:


Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account

×