Fever of unknown origin – etiology and diagnostic algorithm


Authors: A. Křivanová 1;  Z. Adam 1;  J. Mayer 1;  P. Husa 2;  Z. Fojtík 1;  J. Skřičková 3;  Z. Řehák 4;  J. Vorlíček 1
Authors‘ workplace: Interní hematoonkologická klinika Lékařské fakulty MU a FN Brno, pracoviště Bohunice, přednosta prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. 1;  Klinika infekčních chorob Lékařské fakulty MU a FN Brno, pracoviště Bohunice, přednosta prof. MUDr. Petr Husa, CSc. 2;  Klinika nemocí plicních a tuberkulózy Lékařské fakulty MU a FN Brno, pracoviště Bohunice, přednostka doc. MUDr. Jana Skřičková, CSc. 3;  Oddělení nukleární medicíny Masarykova onkologického ústavu Brno, přednosta prim. MUDr. Karol Bolčák 4
Published in: Vnitř Lék 2007; 53(2): 169-178
Category: Reviews

Overview

Fever of unknown origin is a frequent and significant diagnostic problem often faced by physicians. The first part of the text is dedicated to its definition and wide-ranging aetiology. On the one hand, fever may be a banal and benign condition, on the other, it can be the symptom of a life threatening disease. The second part presents our suggestions for diagnostic approach to fever of unknown origin. We believe this text may become a useful tool for this extremely complex and interesting differential diagnostic. In view of extension and complexity of the topic, the text of this part is presented in full.

Key words:
fever of unknown origin – etiology – diagnostic algorithm


Sources

1. Durack DT, Street AC. Fever of unknown origin - reexamined and redefined. Curr Clin Top Inf Dis 1991; 11: 35-51.

2. Petersdorf RG, Beeson PB. Fever of unexplained origin: report on 100 cases. Medicine 1961; 40: 1-30.

3. Knockaert DC, Vanderschueren S, Blockmans D. Fever of unknown origin in adults: 40 years on. Journal of Internal Medicine 2003; 253: 263-275.

4. Barbado FJ, Vázquez JJ, Peňa JM et al. Pyrexia of unknown origin: changing spectrum of diseases in two consecutive series. Postgrad Med J 1992; 68: 884- 887.

5. Knockaert DC Diagnostic strategy for fever of unknown origin in the ultrasonography and computed tomography era. Acta Clinica Belgica 1992; 47: 100-116.

6. Kleijn EMHA, Van der Meer JWM Fever of unknown origin (FUO): report on 53 patients in a Dutch university hospital. The Netherlands Journal of medicine 1995; 47: 54-60.

7. Kleijn EMHA, Van der Meer JWM. Inquiry into the diagnostic workup of patients with fever of unknown origin. Netherlands Journal of medicine 1997; 50: 69-74.

8. Mourad O, Palda V, Detsky A. A comprehensive Evidence-Based Approach to Fever of Unknown Origin. Arch Intern Med 2003; 163: 545-551.

9. Dermott MC, Frenkel M. Hereditary periodic fever syndromes. Netherlands Journal of Medicine 2001; 59: 118-125.

10. Siminoski K. Persistent Fever Due to Occult Dental Infection: Case Report and Review. Clinical Infectious Diseases 1993; 16: 550-554.

11. Beneš J, Veselý J, Žáčková M et al. Horečka z kočičího škrábnutí: málo známý původce uzlinového syndromu. Klin mikrobiol inf lék 2003; 9: 22-25.

12. Gubler JGH, Wuest J, Oneta C et al. Die Sepsis durch Fusobacterium necrophorum: das wiederentdeckte Syndrom der Postangina-Sepsis Lemierre ung anderre Manifestationem. Schweiz med Wschr 1990; 120: 440-445.

13. Motáň J, Opatrný K, Beneda S et al. Pět případů leptospirozy na I. interní klinice v Plzni v roce 1987. Prakt lék 1989; 69: 705-707.

14. Pejčoch M. Hantaviry a nákazy jimi vyvolávané. Klin mikrobiol inf lék 2003; 9: 4-11.

15. Adam Z, Vorlíček J et al. Hematologie II: Přehled maligních hematologických nemocí. Praha: Grada Publishing 2001.

16. Sorensen HT, Mellemkjaer L, Skriver MV et al. Fever of unknown origin and cancer: a population based study. Lancet Oncol 2005; 6: 851-855.

17. Guillevin L, Lhote F. Classification and Management of Necrotising Vasculitides. Drugs 1997; 53: 805-816.

18. Weingarden SI, Belen J. Tromboembolic Disease Presenting as Fever in Spinal Cord Injury. Arch Phys Med Rehabil 1987; 68: 176-177.

19. Phatak PD, Janas JS, Sham RL. Disorders that resemble lymphoma. Amer J Hematol 1997; 68: 63-68.

20. Tothová E, Fričová M, Sokol L. Castlemanova choroba. Hematologia a transfuziologia, Bratislava 1/93, 19-26.

21. Norris AH, Krasinskas AM, Salhany KE et al. Kikuchi-Fujimoto Disease: A Benign Cause of Fever and Lymphadenopathy. The American Journal of Medicine 1996; 101: 401-405.

22. Murayama T, Imoto S, Ito M et al. Mesenteric Fibromatosis Presenting as Fever of Unknown Origin. The American Journal of Gastroenterology 1992; 87: 1503-1505.

23. Timmerman RJ, Thompson J, Noordzij HM et al. Psychogenic periodic fever. Netherlands Journal of Medicine 1992; 41: 158-160.

24. Rosenwolff A, Kreth HW, Hofmann S et al. Periodic fever (TRAPS) caused by mutations in the TNF alpha receptor 1 (TNFRSF1A) gene of three German patients. European Journal of Haematology 2001; 67: 105-109.

25. Mayer J, Pospíšil Z. Mechanismus sedimentace erytrocytů - víme dnes více než Robin Fahraeus? Vnitř Lék 1993; 39: 604-612.

26. Mayer J. Jakou informaci nám poskytuje vyšetření sedimentace červených krvinek? Vnitř Lék 1988; 34: 74-81.

27. Mayer J, Skřičková J, Vorlíček J et al. Využití bronchoalveolárnílaváže pro diagnostiku plicních komplikací u nemocných s porušenou imunitou. Vnitř Lék 1994; 40: 179-183.

28. Skřičková J, Mayer J, Vorlíček J Pulmonary Infiltrate Etiology in Leukemic Patients with Fever. In: Kláštersky JA: Febrile Neutropenia. 103-106. Springer-Verlag Berlin, Heidelberg, New York, 1997.

29. Skřičková J, Mayer J, Vorlíček J et al. Využití bronchoalveolární laváže v diagnostice infekčního postižení plic u imunokompromitovaných nemocných. Remedia – Klinická mikrobiologie 1999; 3: 80-86.

30. Řehák Z, Fryšáková L, Tichý T et al. Detekce temporální arteritidy pomocí 18F-FDG PET. Čes Radiol 2006; 60: 234-238.

31. Řehák Z, Fojtík Z, Staníček J et al. 18F-FDG PETv diagnostice vaskulitid velkých cév. Vnitř Lék 2006; 52: 1037-1044.

32. Jarůšková M, Bělohlávek O. Role of 18F -FDG-PET and PET/CT in the diagnosis of prolonged febrile states. Eur J Nucl Med Mol Imaging 2006; 33: 158-165.

33. Knockaert DC, Mortelmans LA, De Roo MC et al. Clinical Value of Gallium-67 Scintigraphy in Evaluation of Fever of Unknown Origin. Clinical Infectious Disease 1994; 18: 601-605.

34. Blockmans D, Knockaert D, Maes A et al. Clinical Value of [18F] fluoro-Deoxyglucose Positron Emission Tomography for Patients with Fever of Unknown Origin. Clinical Infectious Disease 2001; 32: 191-196.

35. Takahashi T, Herrera M, Onuma L et al. Diagnostic laparotomy in fever of unknown origin. Rev Invest Clin 1991; 43: 25-30.

Labels
Diabetology Endocrinology Internal medicine
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account