Nutritional support in dementia patiens


Authors: R. Petrová
Published in: Geriatrie a Gerontologie 2015, 4, č. 2: 87-91
Category: Review Article

Overview

The article deals with the frequently discussed issue of indicating invasive realimentation in patients dementia, especially in terminal stages of severe dementia, where nothing but natural alimentation is recommended. The conclusion lists the ways of ensuring proper and safe food intake in severe stages of dementia.

Keywords:
dementia – nutrition – PEG– malnutrition – palliative care


Sources

1. Holmerová I, Jarolímová E, Suchá J, a kol: Péče o pacienty s kognitivní poruchou. Česká alzheimerovská společnost a Gerontologické centrum, 2009.

2. Jirák R, Laňková J: Demence. Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře, 2007.

3. Jurášková B, Hrnčiariková D, Holmerová I, Kalvach Z: Poruchy výživy ve stáří. Medicína pro praxi 2007; 4(11): 443–446.

4. Kohout P, Kotrlíková E: Základy klinické výživy, sv. I. Forsapi: Praha 2009.

5. Kubešová H, Weber P: Poruchy příjmu potravy ve stáří. Interní medicína pro praxi 2008. 10(2): 64–68.

6. Löser, et al.: Doporučení ESPEN k umělé enterální výživě – Perkutánní endoskopické gastrostomii (PEG). Clinical Nutrition 2005.

7. Těšínský P: Poruchy výživy u Alzheimerovy demence a možnosti jejich ovlivnění. Psychiatrie pro praxi 2003; 6:248–253.

8. Volicer L: Paliativní přístupy k pacientům s demencí. Česká geriatrická revue 2003; 2:16–19.

9. Wilhelm Z, a kol.: Výživa v onkologii. NCO NZO: Brno 2004.

Labels
Geriatrics General practitioner for adults Orthopaedic prosthetics
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account