Intensive geriatric care - effective solutions for the future rise of elderly population


Authors: B. Jurašková ;  J. Zajíc ;  P. Kozelek ;  P. Žamberský ;  J. Fischer
Authors‘ workplace: III. interní gerontometabolická klinika LF UK a FN Hradec Králové 1;  Fakultní nemocnice Hradec Králové, oddělení výpočetní techniky 2;  Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů, katedra světové ekonomiky 3;  Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky, katedra ekonomické statistiky 4
Published in: Geriatrie a Gerontologie 2013, 2, č. 2: 65-69
Category: Original Article/Study

Overview

The authors discuss the evaluation of acute geriatric care at geriatric institutions in comparison with internal medicine wards in terms of economic aspects. The criterion are the cost at the individual workplaces and length of hospitalization. Two most common diagnoses with which senior citizens are hospitalised were monitored, throughout the year. This argumentation proves that a geriatrician‘s care is less costly in the acute stage and does not prolong the hospitalization. Therefore it is, from the perspective of economic evaluation, a good way to cover the expected increase in financial costs associated with the aging population.

Keywords:
acute geriatric care – cardiovascular diseases – respiratory diseases – intensive care unit – standard ward– intensive care unit –standard separation


Sources

1. Mašková M: Věková struktura populace, regionální rozdíly: jak pracovat s demografickou informací. Praha: FOKUS 2006: s.12–13.

2. Mašková M: Věková struktura populace, regionální rozdíly - jak pracovat s demografickou informací. Praha: FOKUS 2006: s. 26.

3. Čevela R, Kalvach Z, Čeledová L: Sociální gerontologie, Úvod do problematiky, Grada Publishing, a.s., Praha 2012, s. 102-111.

4. Holmerová I, Jurašková B, Vaňková H a kol.: Křehkost vyššího věku a sarkopenie jako její důležitá komponenta. Čes Ger Rev 2007; 5(1): 31–34.

5. Holmerová I, Jurašková B, Zikmundová K: Vybrané kapitoly z gerontologie. Praha: ČALS 2003: s. 35-47.

Labels
Geriatrics General practitioner for adults Orthopaedic prosthetics
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account