Revoluce v celoživotním vzdělávání lékařů Viatris se stal generálním partnerem Vzdělávacího portálu České lékařské komory


Published in: Prakt. Lék. 2021; 101(4): 234-235
Category:

V září 2020 spustila Česká lékařská komora vzdělávací portál, který má za úkol usnadnit lékařům proces celoživotního vzdělávání (CŽV) a získání diplomu CŽV. Generálním partnerem celého projektu se stala nová globální zdravotnická firma Viatris. Systém celoživotního vzdělávání lékařů se tak přesouvá ze šuplíků a papírů do přehledné digitální podoby. Hlavním cílem projektu je vytvořit lékařům přehledné prostředí, které jim poskytne kompletní přehled o všech absolvovaných, ale i nadcházejících vzdělávacích aktivitách a dá jim možnost se plnohodnotně vzdělávat online. Právě kontinuální vzdělávání lékařů je klíčem k tomu, aby byly v praxi stále využívány nejmodernější postupy, a tak se pacientům dostávalo co nejlepší dostupné péče.

Celoživotní vzdělávání na jednom místě

Vzdělávací portál České lékařské komory představuje pro lékaře především snadnější a pohodlnější cestu k získávání diplomu celoživotního vzdělávání. Za realizací projektu stojí Česká lékařská komora spolu s pražskou firmou TME solutions. Generálním partnerem celého projektu se stala nová globální farmaceutická společnost VIATRIS (která vznikla sloučením společností Mylan a Upjohn). Spuštění portálu probíhalo celé září minulého roku, kdy byly všem lékařům poslány pozvánky k registraci. K dnešnímu dni se zaregistrovalo více než 11 000 lékařů a očekává se, že se lékaři budou i nadále přidávat v řádek desítek až stovek za měsíc.

Kontinuální vzdělávání lékařů je velmi důležité, protože obor se neustále vyvíjí. Proto máme radost, že díky Vzdělávacímu portálu se pro lékaře možnost celoživotně se vzdělávat podstatně zjednoduší a zpřehlední,“ říká prezident České lékařské komory MUDr. Milan Kubek.

Jedná se o jeden ze způsobů, jak zpřístupnit moderní léčbu pacientům. A toho dosáhneme právě podporou vzdělávání lékařů. Spolupráce s ČLK a podpora portálu celoživotního vzdělávání posouvá vzdělávání lékařů na novou úroveň a naplňuje klíčové hodnoty naší společnosti, jejímž posláním je umožňovat lidem žít zdravěji ve všech fázích jejich života, a to jak v České republice, tak po celém světě, a zároveň pomáhat ulevit pacientům od zátěže, jakou představují přenosné i nepřenosné nemoci,“ říká Milan Černek, Country Manager společnosti Viatris.

Personalizace, digitalizace a komplexnost

Vzdělávací portál ČLK (www.vzdelavanilekaru.cz) je šitý na míru každému lékaři. Po obdržení pozvánky a dokončení registrace si každý lékař volí své hlavní a zájmové specializace. Díky tomuto nastavení se má možnost dozvědět o vzdělávacích akcích, které se konají v jeho oboru. Kromě personalizované nabídky akcí si může pomocí filtrů vyhledávat akce a kurzy i z jiných oborů. Portál disponuje nástrojem pro správu získaných kreditů nutných k dosažení diplomu CŽV. Každý lékař má přehled o tom, kolik má kreditů v aktuálním období, kolik má kreditů celkem a kdy mu končí platnost diplomu CŽV. Jednou z hlavních vizí, která stála za vznikem Vzdělávacího portálu je možnost automatického přičítání kreditů na konto lékařům hned po absolvování vzdělávací akce. Žádost o diplom CŽV lze také zaslat online. Po dosažení nezbytného počtu kreditů k získání diplomu vás systém sám upozorní, že je čas žádost poslat. Různé pochůzky a předkládání certifikátů už nejsou nutné. Lékařům nově stačí pouze kliknout na tlačítko „Odeslat žádost o diplom CŽV“.

Bonifikace lékařů za diplom celoživotního vzdělávání

Tato možnost pro lékaře vedla realizátory projektu k začlenění další funkce do systému. Tou je tzv. kalkulačka bonifikace lékařů, která bude v rámci portálu spuštěna v průběhu roku 2021. Do budoucna se počítá také například s možností okamžitého propisování kreditů za absolvování e-learningu, bez nutnosti čekat na nahrání prezenční listiny nebo možné propojení s registrem lékařů. Další velkou vizí je i zařazení specializačního vzdělávání.

O společnosti Viatris Viatris

Inc. (NASDAQ: VTRS) je farmaceutická společnost nového typu, která lidem po celém světě umožňuje žít zdravěji ve všech etapách života. Zajišťujeme širokou dostupnost léčivých přípravků, podporujeme udržitelný provoz, vyvíjíme inovativní řešení a využíváme svou společně sdílenou odbornost, abychom propojili více lidí s více produkty a službami díky naší unikátní platformě Global Healthcare Gateway®. Společnost Viatris, která vznikla v listopadu 2020 spojením společnosti Mylan a dceřiné společnosti Pfizer Upjohn, přináší vědecké, výrobní a distribuční zkušenosti s prokázanými regulačními, zdravotnickými a obchodními schopnostmi dodávat kvalitní léky pacientům ve více než 165 zemích a oblastech. Portfolio společnosti Viatris zahrnuje přes 1400 schválených léčivých látek v širokém spektru terapeutických oblastí od nepřenosných chorob po infekční onemocnění, včetně celosvětově známých značek, generických a originálních léků, rostoucího portfolia biosimilárních léků a různých volně prodejných přípravků. Společnost Viatris s ústředím v USA, disponující přibližně 45 000 zaměstnanci po celém světě, má globální centra v Pittsburghu, Šanghaji a indickém Hajdarábádu. Zjistěte více na stránkách viatris.com, https://www.viatris.com/cs-cz/lm/Czech-Republic, investor.viatris.com a spojte se s námi na síti Twitter na @ViatrisInc, LinkedIn a YouTube.

Tereza Šoltésová

e-mail: tereza.soltesova@amic.cz


Labels
General practitioner for children and adolescents General practitioner for adults
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account