History of hydrotherapy


Authors: D. Tesařová
Authors‘ workplace: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. ;  Detašované pracoviště Praha ;  Vedoucí: doc. ThDr. David Tonzar, Th. D., dr. h. c.
Published in: Prakt. Lék. 2021; 101(1): 52-55
Category:

Overview

The article deals with the history of hydrotherapy from ancient times to the present. It summarizes the basic ideas of Hippokratés, Asklépiadés and Celsus and after declining interest in hydrotherapy in the Middle Ages names the personalities of modern times. Special attention is paid to doctor Ján Karol Lübeck, Vincenz Priessnitz and Sebastian Kneipp. V. Priessnitz elaborated therapy of 28 acute diseases and elevated hydrotherapy to a worldwide level; treatment of S. Kneipp was mainly based on cold water and promoted hardening and a healthy lifestyle. Hydrotherapy has its place in the modern balneology.

Keywords:

hydrotherapy – history of hydrotherapy – V. Priessnitz – S. Kneipp


Sources

  1.   Pape W. Griechisch – deutsches Handwörterbuch. Díl II. 3. vyd. Braunschweig: b. n., 1884; 1173. Díl I. 3. vydání. Braunschweig: b. n. 1880; 1199.

  2.   Kolektiv autorů. Ilustrovaný encyklopedický slovník. Díl III. Praha: Academia, 1982.

  3.   Hippocrate. Пερὶ ύγρῶν χρήσιος. In HIPPOCRATE. Díl VI. Paris: Socièté d’édition „Les belles lettres“ 1972.

  4.   Jandová D. Balneologie. Praha: Grada Publishing 2009; 3.

  5.   Helfricht J. Vincenz Priessnitz (1799–1851) und die Rezeption seiner Hydrotherapie bis 1918. Ein Beitrag zur Geschichte der Naturheilbewegung. Abhandlungen zur Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaften. Heft 105. Husum: Matthiesen Verlag 2006; 46.

  6.   Tesařová D. Hydroterapie u A. Cornelia Celsa. Čas. Lék. čes. 2020; 159(6): 233–235.

  7.   Křížek V. Kulturgeschichte des Heilbades. Leipzig: b. n. 1990; 21.

  8.   Křížek V. Kulturgeschichte des Heilbades. Leipzig: b. n. 1990; 64.

  9.   Helfricht J. Vincenz Priessnitz (1799–1851) und die Rezeption seiner Hydrotherapie bis 1918. Ein Beitrag zur Geschichte der Naturheilbewegung. Abhandlungen zur Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaften. Heft 105. Husum: Matthiesen Verlag 2006; 49.

10.   Helfricht J. Vincenz Priessnitz (1799–1851) und die Rezeption seiner Hydrotherapie bis 1918. Ein Beitrag zur Geschichte der Naturheilbewegung. Abhandlungen zur Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaften. Heft 105. Husum: Matthiesen Verlag 2006; 51.

11.   Helfricht J. Vincenz Priessnitz (1799–1851) und die Rezeption seiner Hydrotherapie bis 1918. Ein Beitrag zur Geschichte der Naturheilbewegung. Abhandlungen zur Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaften. Heft 105. Husum: Matthiesen Verlag 2006; 53.

12.   Křížek V. Kulturgeschichte des Heilbades. Leipzig: b. n. 1990; 108–110.

13.   Helfricht J. Vincenz Priessnitz (1799–1851) und die Rezeption seiner Hydrotherapie bis 1918. Ein Beitrag zur Geschichte der Naturheilbewegung. Abhandlungen zur Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaften. Heft 105. Husum: Matthiesen Verlag 2006; 58.

14.   Helfricht J. Vincenz Priessnitz (1799–1851) und die Rezeption seiner Hydrotherapie bis 1918. Ein Beitrag zur Geschichte der Naturheilbewegung. Abhandlungen zur Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaften. Heft 105. Husum: Matthiesen Verlag 2006; 60–61.

15.   Helfricht J. Vincenz Priessnitz (1799–1851) und die Rezeption seiner Hydrotherapie bis 1918. Ein Beitrag zur Geschichte der Naturheilbewegung. Abhandlungen zur Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaften. Heft 105. Husum: Matthiesen Verlag 2006; 149.

16.   Helfricht J. Vincenz Priessnitz (1799–1851) und die Rezeption seiner Hydrotherapie bis 1918. Ein Beitrag zur Geschichte der Naturheilbewegung. Abhandlungen zur Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaften. Heft 105. Husum: Matthiesen Verlag 2006; 144.

17.   Helfricht J. Vincenz Priessnitz (1799–1851) und die Rezeption seiner Hydrotherapie bis 1918. Ein Beitrag zur Geschichte der Naturheilbewegung. Abhandlungen zur Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaften. Heft 105. Husum: Matthiesen Verlag 2006; 139.

18.   Kočka M, Kubík A. Vincenz Priessnitz. Světový přírodní léčitel. Štíty: Pavel Ševčík – VEDUTA 2006; 144.

19.   Kočka M, Kubík A. Vincenz Priessnitz. Světový přírodní léčitel. Štíty: Pavel Ševčík – VEDUTA 2006; 86.

20.   Hofmeister M. Vyprávění o vodním doktorovi. Život Vincence Priessnitze a jeho boje za nové léčebné metody. Olomouc: Krajské nakladatelství 1956; 26.

21.   Kneipp S. Léčení vodou. Přel. J. Ježek. Plzeň: Progress 1991.

22.    Kneipp S. Jak žíti. Rady a pokyny zdravým i nemocným, aby prostě, rozumně žili a přirozeně se léčili. Přel. J. Ježek. Plzeň: Progress 1991.

23.   Kneipp S. Léčení podle Kneippa. Vizovice: Nakladatelství Lípa 2008; 8.

24.             Kneipp S. Léčení podle Kneippa. Vizovice: Nakladatelství Lípa 2008; 11

Labels
General practitioner for children and adolescents General practitioner for adults
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account