Clinical and experimental gastroenterology


Authors: T. Hucl
Authors‘ workplace: Klinika hepatogastroenterologie, Transplantcentrum, IKEM, Praha
Published in: Gastroent Hepatol 2018; 72(4): 285
Category: Editorial


Sources

1. Erhartová D, Froněk J, Stejskal F et al. Alveolární echinokokóza – vzácné onemocnění vyžadující multidisciplinární přístup. Gastroent Hepatol 2018; 72 (4): 287–292. doi: 10.14735/amgh2018287.

2. Tachecí I, Květina J, Peterová E et al. Experimentální enteroskopie s využitím kapsle s boční optikou. Gastroent Hepatol 2018; 72 (4): 304–308. doi: 10.14735/amgh2018304.

3. Suchá V, Jezberová M, Kadlečková B et al. Prevalencia a asociované faktory ovariálnych cýst u pacientiek s Crohnovou chorobou. Gastroent Hepatol 2018; 72 (4): 293–297. doi: 10.14735/amgh2018293.

4. Voška M, Grega T, Vojtěchová G et al. Porovnání účinnosti kolonické kapslové endoskopie a optické koloskopie u osob s pozitivním imunochemickým testem na okultní krvácení do stolice – multicentrická, prospektivní studie. Gastroent Hepatol 2018; 72 (4): 298–303. doi: 10.14735/amgh2018298.

5. Pintová J, Procházka R, Nosek V. Endosonograficky navigované drenážní výkony novými metalickými apozičními stenty s elektrokauterizační jednotkou (stent Hot AXIOS) – vlastní soubor 20 pacientů. Gastroent Hepatol 2018; 72 (4): 309–316. doi: 10.14735/amgh2018309.

Labels
Paediatric gastroenterology Gastroenterology and hepatology Surgery

Article was published in

Gastroenterology and Hepatology

Issue 4

2018 Issue 4

Most read in this issue

This topic is also in:


Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account

×