Nutricia enteral nutrition products for children


Authors: K. Mitrová
Authors‘ workplace: Oddělení dětské gastroenterologie, Pediatrická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha a Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty ISCARE I. V. F. a. s., Praha
Published in: Gastroent Hepatol 2015; 69(1): 82-84
Category: Drug Profile
doi: 10.14735/amgh201582


Sources

1. Braegger C, Decsi T, Dias JA et al. Practical approach to paediatric enteral nutrition: a comment by the ESPGHAN com­mittee on nutrition. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2010; 51(1): 110– 122. doi: 10.1097/ MPG.0b013e3181d336d2.

2. Lochs H, Allison SP, Meier R et al. Introductory to the ESPEN Guidelines on Enteral Nutrition: Terminology, definitions and general topics. Clin Nutr 2006; 25(2): 180– 186.

3. Kohout P, Kotrlíková E. Základy klinické výživy. Praha: Forsapi 2009.

4. Bronský J. Enterální výživa. In: Nevoral Jet al (eds). Praktická pediatrická gastroenterologie, hepatologie a výživa. Praha: Mladá fronta 2013.

Labels
Paediatric gastroenterology Gastroenterology and hepatology Surgery

Article was published in

Gastroenterology and Hepatology

Issue 1

2015 Issue 1

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account