Epidemiology, Microbiology, Immunology - Issue 1/2020

Original Papers

3
Biofilm-producing potential of urinary pathogens isolated from chronic and recurrent urinary tract infections and impact of biofilm on gentamicin and colistin in vitro efficacy

S. Vašková, L. Slobodníková, D. Fajtl, S. Blažíčková, R. Botek, V. Melicháčová

10
Therapeutic potential of bacteriophages for staphylococcal infections and selected methods for in vitro susceptibility testing of staphylococci

M. Dvořáčková, F. Růžička, M. Dvořáková Heroldová, L. Vacek, D. Bezděková, M. Benešík, P. Petráš, R. Pantůček

20
Clonal characterisation of Streptococcus pneumoniae strains using MLST and MLVA – Can MLVA improve the characterisation?

J. Kozáková, Z. Okonji, M. Musílek


Review Article

29
The potential for use of non-thermal plasma in microbiology and medicine

J. Julák, V. Scholtz


Short Communication

38
Pre-exposure prophylaxis, a new approach for HIV prevention: experience from the HIV Center of the Military University Hospital Prague

Z. Bartovská, M. Zlámal, P. Jánská, M. Holub

42
Biological agents of bioterrorism – preparedness is vital

J. Janoutová, R. Filipčíková, K. Bílek, V. Janout

48
The first confirmed detection of Staphylococcus argenteus in the Czech Republic

R. Kukla, K. Neradová, P. Petráš, J. Kekláková, L. Ryšková, H. Žemličková


52
Vzpomínka na MUDr. Martinu Havlíčkovou, CSc.
53
Zemřel doc. MUDr. Zdeněk Ježek, DrSc., Rytíř českého lékařského stavu

Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account