Examination of Mosquitoes Collected in Southern Moravia in 2006–2008 Tested for Arboviruses


Authors: K. Kazdová 1,2;  Z. Hubálek 1,2
Authors‘ workplace: Oddělení medicínské zoologie Valtice, Ústav biologie obratlovců AVČR v. v. i. Brno 1;  Oddělení mikrobiologie, Ústav experimentální biologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Brno 2
Published in: Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. 59, 2010, č. 3, s. 107-111

Overview

The main goals of the study were to carry out virus isolation attempts on Vero cell cultures from mosquitoes collected in southern Moravia (Břeclav district, Czech Republic) and to identify the isolates using a microtiter virus neutralization test. A total of 9.742 female mosquitoes belonging to 13 species were examined, and three viral strains were isolated, all from the mosquitoes collected in 2006: two of these isolates were identified as Ťahyňa Orthobunyavirus (both obtained from Aedes vexans mosquitoes) and one was West Nile flavivirus (obtained from Aedes rossicus mosquitoes). Ae. rossicus might be a new vector for West Nile virus.

Key words:
mosquitoes – West Nile virus – Ťahyňa virus – Vero cells – virus neutralization microtest – natural focus – floodplain forest ecosystem – southern Moravia – Czech Republic.


Sources

1. Bakonyi, T., Ivanics, E., Erdélyi, K., Ursu, K. et. al. Lineage 1 and 2 strains of encephalitic West Nile virus, central Europe. Emerg. Infect. Dis., 2006, 12, p. 618–623.

2. Bárdoš, V. The role of mammals in the circulation of Ťahyňa virus. Folia Parasitol., 1975, 22, p. 257–264.

3. Bárdoš, V., Danielová, V. The Ťahyňa virus – a virus isolated from mosquitoes in Czechoslovakia. J. Hyg. Epidem., 1959, 3, p. 264–276.

4. Bárdoš, V., Ryba, J., Hubálek, Z., Olejníček, J. Virological examination of mosquito larvae from Southern Moravia. Folia Parasitol., 1978, 25, p. 75–78.

5. Danielová, V. Relationship of mosquitoes to Ťahyňa virus as determinant factors of its circulation in nature. Studie ČSAV. Academia, 1992, 3, p. 1–102.

6. Danielová, V., Hájková, Z., Kolman, J. M., Málková, D. et al. Výsledky virologického šetření komárů na jižní Moravě v letech 1962–1964. Čs. Epidemiol. Mikrobiol. Imunol., 1966, 15, s. 178–183.

7. Danielová, V., Minář, J. Experimental overwintering of the virus Ťahyňa in mosquitoes Culiseta annulata (Schrk.) (Diptera, Culicidae). Folia Parasitol., 1969, 16, p. 285–289.

8. Danielová, V., Kolman, J. M., Málková, D., Marhoul, Z. et al. Natural focus of Ťahyňa virus in South Moravia. Results of virological investigation. In: Bárdoš, V. et al. Arboviruses of the California Complex and Bunyamwera Group. Bratislava. Vydav. SAV, 1969, p. 147–150.

9. Danielová, V., Hájková, Z., Minář, J., Ryba, J. Virological investigation of mosquitoes in different seasons of the year at the natural focus of the Ťahyňa virus in Southern Moravia. Folia Parasitol., 1972, 19, s. 25–31.

10. Hubálek, Z. Viry přenášené komáry. Ohlédnutí za povodní roku 1997 na jižní Moravě. Vesmír, 1999, 78, s. 432–434.

11. Hubálek, Z. Mosquito-borne viruses in Europe. Parasitol. Res., 2008, 103, Supplement, p. 29–43.

12. Hubálek, Z., Halouzka, J. Arthropod-borne viruses of vertebrates in Europe. Acta Sc. Nat. Brno, 1996, 30, 95 p. ISSN 0032-8758.

13. Hubálek, Z., Halouzka, J., Juřicová, Z., Šebesta, O. First isolation of mosquito-borne West Nile virus in the Czech Republic. Acta Virol., 1998, 42, p. 119–120.

14. Hubálek, Z., Halouzka, J., Juřicová, Z., Příkazský, Z. et al. Surveillance virů přenosných komáry na Břeclavsku v povodňovém roce 1997. Epidemiol. Mikrobiol. Imunol., 1999, 48, s. 91–96.

15. Hubálek, Z., Savage, H. M., Halouzka, J., Juřicová, Z. et al. West Nile virus investigations in South Moravia, Czechland. Viral Immunol., 2000, 13, s. 427–433.

16. Hubálek, Z., Kříž, B. Západonilská horečka. Klin. mikrobiol. inf. lék., 2003, 9, s. 59–68.

17. Hubálek, Z., Zeman, P., Halouzka, J., Juřicová, Z. et al. Protilátky k virům přenosným komáry u středočeské populace z oblasti zasažené povodní v roce 2002. Epidem. Mikrobiol. Imunol., 2004, 53, s. 112–120.

18. Hubálek, Z., Rudolf, I., Bakonyi, T., Kazdová, K. et al. Mosquito (Diptera: Culicidae) surveillance for arboviruses in an area endemic for West Nile (lineage Rabensburg) and Ťahyňa viruses in central Europe. J. Med. Entomol., 2010, 47, p. 466–472.

19. Kolman, J. M., Málková, D., Němec, A., Smetana, A. et al. The isolation of the Ťahyňa virus from the mosquito Aedes vexans in Southern Moravia. J. Hyg. Epidem., 1964, 12, p. 380–386.

20. Labuda, M., Kožuch, O., Grešíková, M. Isolation of West Nile virus from Aedes cantans mosquitoes in West Slovakia. Acta Virol., 1974, 18, p. 429–433.

21. Lennette, E. H., Schmidt, N. J. (eds.). Laboratorní vyšetřovací metody virových a rickettsiálních nákaz. Praha: Avicenum, 1974. 592 s.

22. Málková, D., Holubová, J., Marhoul, Z., Černý, V. et al. Průzkum arbovirů na Mostecku v letech 1981–1982. Izolace viru Ťahyňa. Čs. Epidem. Mikrobiol. Imunol., 1984, 33, s. 88–96.

23. Marhoul, Z., Danielová, V., Holubová-Krobová, J., Málková, D. Cultivation of Lednice (Yaba-1) virus in goose, duck and chick embryo cells. Acta Virol., 1976, 20, p. 499–505.

24. Rosický, B., Málková, D. Ťahyňa virus natural focus in Southern Moravia. Rozpravy ČSAV, 1980, 90, 7, p. 1–107.

25. Rudolf, I., Hubálek, Z., Šikutová, S., Švec, P. Opomíjené virové infekce přenášené hematofágními členovci v České republice. Epidemiol. Mikrobiol. Imunol., 2008, 57, s. 80–89.

26. Sluka, F. The clinical picture of the Ťahyňa virus infection. In: Bárdoš, V. et. al. Arboviruses of the California Complex and Bunyamwera Group. Bratislava: Vydav. SAV, 1969, p. 311–314.

27. Sudia, W. D., Newhouse, V. F., Calisher, C. H., Chamberlain, R. W. California group arboviruses: isolation from mosquitoes in North America. Mosq. News, 1971, 31, p. 576–600.

28. Šefčovičová, L. Cytopathic activity of viruses – members of Californian complex – in Green monkey kidney cells. In: Bárdoš, V. et. al. Arboviruses of the California Complex and Bunyamwera Group. Bratislava: Vydav. SAV, 1969, p. 65–69.

Labels
Hygiene and epidemiology Medical virology Clinical microbiology

Article was published in

Epidemiology, Microbiology, Immunology

Issue 3

2010 Issue 3

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account