Česko-slovenská pediatrie v roce 2021


Published in: Čes-slov Pediat 2021; 76 (1): 3.
Category: Editorial

V roce 2020 se nám podařilo vydat 8 samostatných čísel našeho časopisu, i když poslední osmé číslo se vzhledem k ukončení činnosti našeho vydavatele - Mladé fronty opozdilo. S pomocí ČLS JEP se podařilo jeho vydání zachránit, i když jste toto číslo dostali do ruky až na začátku tohoto roku. Obsahově se nám ale podařilo vše hlavně díky Vám, našim přispěvovatelům a organizátorům jednotlivých sympozií. Vaše sdělení byla velmi aktuální a obohatila náš časopis.

V jednotlivých číslech jsme uveřejňovali „Sympozia“ z nejrůznějších oborů dětského lékařství. Věnovali jsme se novinkám v lékařské genetice, cizím tělesům u dětí, dětské gynekologii, poruchám růstu, dětské pneumologii a pediatrickému centru v Praze-Krči. V těchto jednotlivých sympoziích kromě novinek v diagnostice byla probírána i terapie a u některých i doporučené postupy.

Museli jsme psát i o odchodu našich významných kolegů. Vzpomenuli jsme prof. MUDr. Milana Šamánka, DrSc., FESC., prof. MUDr. Jaroslava Stejskala, DrSc., prof. MUDr. Františka Stožického, DrSc., a doc. MUDr. Pavola Sýkoru, PhD., který byl i členem redakční rady našeho časopisu.

Radostnější bylo vzpomenout životních jubileí prof. MUDr. Jiřího Zemana, DrSc., doc. MUDr. Miloše Sedláčkové, CSc., a prim. MUDr. Petra Pešáka. Všem jubilantům gratulujeme.

Rok 2020 byl 75. ročníkem našeho časopisu. První číslo vyšlo 1. 4. 1946 ještě pod názvem Pediatrické listy. V roce 2020 oslavil náš časopis již 75. narozeniny. Doufám, že dalších 25 let do stého jubilea bude náš časopis stále u Vás, našich čtenářů, oblíbený.

V roce 2021 budeme vydávat i nadále některá monotematická čísla – sympozia. V prvním čísle vzhledem k probíhající pandemii COVID-19 jsme upřednostnili také tuto problematiku a uveřejňujeme doporučení a vlastní zkušenosti lékařů v péči o děti s následky této infekce. Tam patří i syndrom multisystémové zánětlivé odpovědi asociovaný s COVID-19 u dětí.

Budeme se věnovat i dalším zajímavým tématům, jako např. problémům imunologickým a dorostové problematice.

Opět pro naše čtenáře plánujeme uveřejnění dalších doporučených postupů a také články z oblasti postgraduálního vzdělávání.

Doufáme, že i v roce 2021 obdržíme od Vás kvalitní příspěvky, které budou zajímavé pro pediatry v České i Slovenské republice.

V roce 2021 plánujeme také vydání supplementa s abstrakty z Českého pediatrického kongresu, který, jak víte, byl přeložený na rok 2021 z roku 2020 vzhledem k pandemické situaci.

I v roce 2021 budeme uveřejňovat vzpomínky na naše kolegy a připomínat významná životní jubilea.

Doufáme, že Vás naše články opět zaujmou a rádi budete pročítat 8x ročně náš časopis.

Prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc.

vedoucí redaktorka časopisu


Labels
Neonatology Paediatrics General practitioner for children and adolescents
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account