História bratislavskej detskej nemocnice


Authors: A. Kapellerová ;  L. Kovács
Authors‘ workplace: II. detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou ;  Bratislava prednosta prof. MUDr. L. Kovács, DrSc., MPH
Published in: Čes-slov Pediat 2006; 61 (1): 36-43.
Category: Anniversary

Overview

Autori v prehľadnom článku uvádzajú históriu vzniku a vývoja prvej detskej nemocnice v Bratislave. V príspevku sa zamerali na najstaršie obdobie a osobitne pripomínajú tých, ktorí sa zaslúžili o zriadenie detskej nemocnice a prispeli k jej zdarnému vývoju.

Kľúčové slová:
história medicíny, detská nemocnica, Bratislava


Labels
Neonatology Paediatrics General practitioner for children and adolescents
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account