Krční lymfadenitida vyvolaná Mycobacterium haemophilum diagnostikovaná u imunokompetentního dítěte


: J. Kaustová 1;  J. Boženský 2;  J. Svobodová 2;  J. Wendrinská 3
: Oddělení pro diagnostiku mykobakterií, Krajská hygienická stanice, Ostrava, vedoucí MUDr. J. Kaustová Dětské oddělení Vítkovické nemocnice blahoslavené Marie Antoníny, Ostrava, 2 primář MUDr. J. Boženský Dětská tuberkulózní léčebna při Odborném léčebném ú
: Čes-slov Pediat 2002; (9): 512-514.
:

Autoři popisují průběh onemocnění a léčbu krční lymfadenitidy vyvolané Mycobacterium haemophilum u imunokompetentního 121etého chlapce. Postižená krční uzlina byla chirurgicky odstraněna, dítě bylo léčeno 3 měsíce čtyřkombinací antituberkulotik (rifampicin + etambutol + isoniazid + pyrazinamid), dále pak 9 měsíců dvojkombinací (rifampicin + isoniazid). Šest měsíců po ukončení léčby je chlapec bez obtíží a lokálních nebo celkových projevů recidivy onemocnění.Jedná se o první diagnostikovaný případ onemocnění vyvolaného Mycobacterium haemophilum v České republice.

Klíčová slova:
Mycobacterium haemophilum, krční lymfadenitida, průběh onemocnění, léčba

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Neonatology Paediatrics General practitioner for children and adolescents

Article was published in

Czech-Slovak Pediatrics


2002 Issue 9

Most read in this issue

This topic is also in:


Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account