Symptomatologie diabetes mellitus u nejmenších dětí


: M. Dvořáčková;  Š. Průhová;  V. Rákosníková;  J. Lebl
: Klinika dětí a dorostu 3. LF UK, FN Královské Vinohrady, Praha, přednosta doc. MUDr. J. Lebl, CSc.
: Čes-slov Pediat 2001; (11): 644-646.
:

Podle současných analýz je patrné, že v České republice stoupá podfl dětí, u kterých se diabetes mellitus 1. typu projeví již v prvních letech života. Manifestace onemocnění právě v této věkové skupině může být doprovázena řadou příznaků odlišných od projevů nemoci typických pro školáky a adolescenty, což často vede k pozdní diagnóze onemocnění a těžšímu iniciálnímu metabolickému rozvratu.Formou dotazníku autoři oslovili rodiče 37 dětí, u nichž se diabetes mellitus manifestoval do ó let věku. Dotazník zodpovědělo 33 rodičů. Nejčastějším příznakem ve věkové skupině 0 - 3 roky byla polydipsie (91 %), projevy polyurie (73 % )zaznamenali rodiče bud' ve formě nápadně často mokrých plenek, nebo jako sekundární enurézu. Ve věkové skupině 3 - ó let se soubor příznaků více podobal klinickému obrazu u starších dětí, dominovala polyurie (95 % ), doprovázená v 50 % sekundární noční a denní enurézou, nápadné byly i úbytky hmotnosti a únava. Téměř u třetiny dětí ve věku 0 - ó let je diagnóza stanovena až ve fázi klinicky významné ketoacidózy.

Klíčová slova:
diabetes mellitus 1. typu, děti, příznaky

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Neonatology Paediatrics General practitioner for children and adolescents
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account