Squamous Cell Carcinoma in 61-Year-Old Burn Scar


Authors: P. Horyna 1,2;  R. Čáp 1,3;  F. Hošek 1,3;  Z. Talábová 1;  M. Šimková 4
Authors‘ workplace: Chirurgická klinika FN Hradec Králové – Oddělení plastické a estetické chirurgie a léčby popálenin přednosta doc. MUDr. A. Ferko, CSc. 1;  Lékařská fakulta UK v Hradci Králové vedoucí katedry chirurgie doc. MUDr. RNDr. M. Kaška, Ph. D. 2;  Katedra válečné chirurgie, Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové vedoucí doc. MUDr. A. Ferko, CSc. 3;  Klinika nemocí kožních a pohlavních FN Hradec Králové přednosta doc. MUDr. K. Ettler, CSc. 4
Published in: Čes-slov Derm, 83, 2008, No. 2, p. 70-72
Category: Case Reports

Overview

Squamous cell carcinoma arise in burn scar quite rarely. Except burn scars it may arise in many different clinical conditions. It is often called a Marjolin ulcer in literature. It is characterized by a typical latent period, 30 years on average, and more aggressive behaviour than in the sporadic squamous cell carcinoma. The authors present the rare case of squamous cell carcinoma in a 61-year-old burn scar.

Key words:
squamous cell carcinoma – Marjolin ulcer – burn scar


Sources

1. Abbas, JS., Beecham, JE. Burn wound carcinoma: case report and review of the literature. Burns. 1988, 224, 14, p. 222-224.

2. Arenberger, P., Barták P. Dermatologie – obrazové repetitorium. 1.vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995. 83 s.

3. Castillo, J., Goldsmith, HS. Burn scar carcinoma. Cancer J Clin, 1968, 18, p.140-142.

4. Esther, R., Lamps, L. Marjolin’s ulcers: secondary carcinomas in chronic wounds. J South Orthop Assoc, 1999, 8, p.181-187.

5. Hercogová, J. Symposium: Dermatologie: Diagnostika a léčba basocelulárního a spinocelulárního karcinomu kůže. Komentář. Medicína po promoci, 2005, 1, 6, s.20.

6. Hill, B., Sloan D., Lee, E., et al. Marjolin’s ulcer of the foot cause by nonburnd trauma. South Med J, 1996, 89, 7, s. 707-710.

7. Königová, R., Rychterová, V. Ulcus Marjolin. Postgraduální medicína, 2002, 4, 7, s. 739-741.

8. Treves, N., Pack, GT. The devolepement of cancer in burn scars. Surg Gynaecol Obstet, 1930, 51, s. 749-782.

Labels
Dermatology & STDs Paediatric dermatology & STDs
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account

×