Frekvence senzibilizace na kortikosteroidní sloučeninypoužívané k zevní terapii dermatóz


Authors: V. Semrádová;  E. Dastychová;  Z. Navrátilová
Authors‘ workplace: I. dermatovenerologická klinika LF MU
Published in: Čes-slov Derm, , 2000, No. 5, p. 212-218
Category:

Overview

Základní problematika:
Kontaktní senzibilizace na kortikosteroidy má v posledním desetiletístoupající frekvenci. Prevalence pozitivních alergických reakcí se pohybuje v rozmezí 0,4 až 6,4 %.Cíl: Cílem pilotní studie bylo zjistit prevalenci pozitivních epikutánních testů s korti kosteroid-ními sloučeninami ve spádové oblasti naší kliniky u nemocných s různými druhy ekzémů.Metody: Kortikosteroidní substance, zastupující všechny čtyři třídy (A-D) byly testovány souběž-ně v 96% etanolu a žluté vazelíně v terapeutické a 1% koncentraci. Epikutánní testy byly ponechány48 hodin a reakce hodnocena za 48, 72 a 96 hodin a za 1 týden podle doporučení ICDRG (InternationalContact Dermatitis Research Group.Výsledky: Ve skupině 664 ekzematiků byly u 9 nemocných (tj. 1,35 %) pozitivní alergické reakce(celkem 32 pozitivních testů) na kortikosteroidní sloučeniny. Byla prokázána skupinová přecitlivě-lost mezi jednotlivými sloučeninami a potvrzena role budesonidu jako jednoho z „markerů“ korti-kosteroidní alergie.Závěr: Kortikosteroidní sloučeniny by měly být zahrnuty do rutinní sady epikutánních testůpřesto, že prevalence kontaktní alergie na kortikosteroidy není v České republice příliš vysoká.

Klíčová slova:
kortikosteroidy - kontaktní přecitlivělost - epikutánní testy

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Dermatology & STDs Paediatric dermatology & STDs
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account

×