Virové artritidy


Authors: R. Janková
Authors‘ workplace: Interní klinika, Fakultní nemocnice Motol
Published in: Čes. Revmatol., 13, 2005, No. 4, p. 146-155.
Category: Overview Reports

Overview

V průběhu virových onemocnění může vzniknout artritida, která má obvykle omezené trvání a dobrou prognózu. Patogenetické mechanismy jejího vzniku mohou být nejrůznější, například přímé poškození synoviálních buněk či tvorba imunitních komplexů. Nejčastějšími artritogenními viry v Jižní Americe a západní Evropě jsou parvovirus B 19, virus rubelly a hepatitidy B, a tyto jsou popsány podrobněji. V Africe, západním Pacifiku a Jižní Americe způsobily a způsobují poměrně velké epidemie polyartritid komáry přenášené viry, se kterými se v našich zeměpisných podmínkách příliš často nesetkáme. Je uveden stručnější přehled i těchto exotických virových artritid. V úplném závěru této práce jsou shrnuty i ostatní viry, které se na rozvoji symptomů v oblasti muskuloskeletálního systému mohou podílet.

Klíčová slova:
artritida, virus, parvovirus, rubella, hepatitis, patogeneze


Labels
Dermatology & STDs Paediatric rheumatology Rheumatology
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account