10 rokov prepatátu Biomin H(R); Biomin H(R)v prevencii a liečbě osteoporózy


Authors: J. Rovenský;  M. Stančíková;  P. Masaryk;  K. Švík;  R. Ištok
Authors‘ workplace: Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany
Published in: Čes. Revmatol., , 2003, No. 2, p. 83-91.
Category:

Overview

Biomin H® je biopreparát vyrábaný zo slepačích vaječných škrupín. Jeden gram prášku obsahujecca 370 mg vápnika, 0,6 mg fosforu a 5 mg horčíka. V stopových množstvách obsahuje: stroncium,meď, zinok, fluór, ktoré môžu účinok vápnika vhodne dopĺňať a potencovať. Doterajšie experimentálneštúdie zaznamenali mnohé pozitívne vlastnosti preparátu BiominH®. V preparáte sa dokázalaprítomnosť somatomedínovej aktivity, stopové množstvá rastových faktorov, pozitívny vplyv nadiferenciáciu chondrocytov a rast chrupky. Opakovane bol potvrdený priaznivý efekt podávaniapreparátu Biomin H® na kostnú denzitu na zvieracom modeli postmenopauzálnej osteoporózyu ovariektomovaných potkaníc. Klinické štúdie u žien s postmenopauzálnou a senilnou osteoporózouukázali, že Biomin H® znižuje bolesť, zvyšuje mobilitu, redukuje osteoresorpciu, zvyšuje kostnúdenzitu event. spomaluje jej stratu. Zlepšuje pohyblivosť a pôsobí analgeticky aj u žien s osteoartrózou.Experimentálne práce na zvieratách ukázali, že biodostupnosť vápnika z preparátu Biomin H®je podobná, prípadne lepšia ako pri uhličitane vápenatom. Klinické štúdie podobne ako experimentálnepráce ukázali, že BiominH® má na kosť a chrupku priaznivé účinky a je vhodný tak v prevenciiako i v liečbe osteoporózy.

Klíčová slova:
Biomin H®, calcium, osteoporóza, prevencia, liečba

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Dermatology & STDs Paediatric rheumatology Rheumatology
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account