Hemangioblastoma cerebellum during pregnancy


Authors: E. Bočková;  S. Pánková
Authors‘ workplace: Uherskohradišťská nemocnice, a. s., Porodnicko gynekologické oddělení, MUDr. J. Březina
Published in: Čes. Gynek.2016, 81, č. 4 s. 295-299

Overview

Objective:
Authors describe a case of woman in the age of 27 years, 36th+0 week of pregnancy, who was hospitalized for headache and vomittin. Magnestic resonance showed the cystic expansion in the left hemisphere of cerebellum with the overpressure in the IV. ventricle and wiht the beginning obstructive hydrocephalus.

Study type:
Case report.

Setting:
Hospital of Uherské Hradiště, Inc., Gynecology and Maternity Department.

Method:
Own observation.

Keywords:
headache, nausea, hemangioblastoma, von Hippel-Lindau syndrome


Sources

1. Adekola, H., Soto, E., Lam, J., et al. Von Hippel-Lindau disease and pregnancy: what an obstetrician should know. [online]. 2013. [2016-03-04]. Dostupné z www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25102122

2. Čech, E., Hájek, Z., Maršál, K., a kol. Porodnictví. 2. vyd. Praha, Grada Publishing, 2006, 307 s.

3. Hayden, MG., Gephart, R., Kalanithi, P., Chou, D. Von Hippel-Lindau disease in pregnancy: a brief review. [online]. 2009. [2016-03-04]. Dostupné z www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19261475

4. Muller, M., a kol. Chirurgie pro studium a praxi. 1. vyd. Q point, 1997, 388 s.

5. Nádory mozku a míchy. [online]. 2015. [2016-03-04]. Dostupné z http://www.mou.cz/nadory-mozku-a-michy/t4152

6. Primární nádory centrálního nervového systému. [online]. 2015. [2016-03-04]. Dostupné z https://www.mou.cz/10-primarni-nadory-centralniho-nervoveho...cns/f9

7. Von Hippel-Lindauova choroba. [online]. 2012. [2016-03-04]. Dostupné z www.orpha.net/data/patho/SK/Von-Hippel-Lindau-disease.pdf

8. Von Hippel-Lindauova choroba. [online]. 2009. [2016-03-04]. Dostupné z www.linkos.cz/casopis-klinicka-onkologie/hledani-clanku/skupina/a/zobrazit/ids/3449

9. Von-Hippel-Lindau-Czermak-Syndome [online]. 2016-03-04]. Dostupné z flexikom.doccheck.com/de/Von-Hippel-Lindau-Czermak-Syndrom

10. Zeman, M. a kol. Speciální chirurgie. 2. vyd. Praha: Galén, 2004. 575 s.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account