Peripartal hemorrhage with a necessity to make a hysterectomy as a life-rescuing operation – case report


Authors: J. Papík 1;  H. Procházka 1;  L. Šrámková 2;  V. Kňourek 2;  M. Pán 1
Authors‘ workplace: Gynekologicko-porodnické oddělení, Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a. s., primář MUDr. M. Pán 1;  Anesteziologicko-resuscitační oddělení, Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a. s., primář MUDr. I. Herold, CSc. 2
Published in: Čes. Gynek.2015, 80, č. 1 s. 69-73

Overview

Objective:
To present a case of peripartal hemorrhage with a necessity to make a hysterectomy.

Design:
Case report.

Setting:
Department of Obstetrics and Gynecology, Hospital Mladá Boleslav.

Case report:
We report a case of 34-year-old secundigravida secundipara in 40th week of pregnancy after caesarean section, when after an iterative caesarean section strong peripartal hemorrhage appeared with a necessity to make an urgent revision of an abdominal cavity. Conservative farmacological methods do not stop the bleeding, so it is necessary to make a hysterectomy as a life-rescuing operation.

Conclusion:
Presenting this case report authors want to refer to the fact, that even in these days of modern medicine it is still necessary to manage the technic of abdominal hysterectomy as a life-rescuing operation and claim necessity of interdisciplinary co-operation, especially in between obstetrician, anesthetist and haematologist.

Keywords:
peripartal hemorrhage, hysterectomy after delivery


Sources

1. Balík, M., Binder, T., Blatný, J., et al. Peripartální život ohrožující krvácení – mezioborové konsenzuální stanovisko. Čes Gynek, 2013, 78, suppl., s. 38–40.

2. Bendl, J. Ligatura hypogastrických arterií pro zástavu neztišitelného poporodního krvácení. In Doležal, A., et al. Porodnické operace. Praha: Grada Publishing, 2007, s. 281–284.

3. Hájek, Z. Poporodní krvácení. In Hájek, Z., et al. Rizikové a patologické těhotenství. Praha: Grada Publishing, 2004, s. 365–371.

4. Hájek, Z. Nepravidelnosti a patologie těhotenství, porodu a šestinedělí. In Čech, E., Hájek, Z., Maršál, K., et al. Porodnictví. Praha: Grada Publishing, 2006, s. 332–338.

5. Martius, G. Patologie porodu a poporodního období. In Martius, G., Breckwoldt, M., Pfleiderer, A. Gynekologie a porodnictví. Martin: Vydavateľstvo Osveta, 1997, s. 267–269.

6. Pařízek, A., et al. Kritické stavy v porodnictví. Praha: Mother-Care-Centrum Publishing, 2012, s. 112–135.

7. Tuffnell, D. Obstetric haemorrhage. In Magowan, B., Owen, P.,Drife, J., et al. Clinical obstetrics & gynaecology. Edinburgh: Elsevier Limited, 2010, p. 277–282.

8. www.uzis.cz, Rodička a novorozenec, 2003.

9. www.uzis.cz, Rodička a novorozenec, 2004.

10. www.uzis.cz, Rodička a novorozenec, 2005.

11. www.uzis.cz, Rodička a novorozenec, 2006.

12. www.uzis.cz, Rodička a novorozenec, 2007.

13. www.uzis.cz, Rodička a novorozenec, 2008.

14. www.uzis.cz, Rodička a novorozenec, 2009.

15. www.uzis.cz, Rodička a novorozenec, 2010.

16. www.uzis.cz, Rodička a novorozenec, 2011.

17. www.uzis.cz, Rodička a novorozenec, 2012.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology

Issue 1

2015 Issue 1

Most read in this issue

This topic is also in:


Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account