Activities and responsibilities of workers in embryologic and andrologic laboratories in assisted reproduction centers


Authors: J. Žáková 1,2;  P. Trávník 1,3;  A. Malenovská 1,4;  R. Hűttelová 1,5
Authors‘ workplace: Asociace reprodukční embryologie, Brno, prezidentka RNDr. A. Malenovská 1;  Gynekologicko-porodnická klinika LF MU a FN, Brno, přednosta prof. MUDr. P. Ventruba, DrSc., MBA 2;  REPROMEDA s. r. o., Brno, ředitelka MUDr. K. Veselá, Ph. D. 3;  Reprofit International s. r. o., Brno, vedoucí MUDr. M. Koudelka 4;  IVF Cube SE, Praha 5
Published in: Čes. Gynek.2013, 78, č. 5 s. 481-484
Category: Original Article

Overview

This paper presents the current status and rules for the laboratory staff activities and their competences in the centers of assisted reproduction. The rules were processed by the members of the Association of Reproductive Embryology (ARE) commitee under the current legislation. Committee members of the Czech Sterility and Assisted Reproduction Society and Czech Gynecology and Obstetric Society approved these rules as obligatory for assisted reproduction centres in Czech Republic.

Keywords:
center of assisted reproduction – laboratory staff activities – current status – competences


Sources

1. Věstník MZ ČR, 2002, částka 1, č. 3. Doporučené standardy postupu při poskytování a vykazování výkonů asistované reprodukce.

2. Vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.

3. Zákon 96/2004 Sb., Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)

4. Zákon 296/2008, Zákon o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách)

5. www.eshre.eu

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account