The meaningfulness of life in the elderly


Authors: J. Ondrušová
Authors‘ workplace: HTF A 1. LF UK V PRAZE
Published in: Čes Ger Rev 2010; 8(1-2): 50-55

Overview

The meaningfulness of life in the elderly is very important salutogenic factor, it is one of the items of quality of life and its loss is in relation with depression. The goal of this article is to inform about the results of the research focused on the meaningfulness of life in old age. The aim of the research was to describe measure of the meaningfulness of life in the elderly, factors that are relevant to the meanigfulness of life in old age, and the connection with depression. The study sample consisted of 347 participants over 75 years of age from 13 localities in the Czech Republic, living in their own environment, in homes for seniors and nursing homes. These seniors were assesed under the Logo-test and besides that 264 of participants were also measured using the Geriatric Depression Scale-15. The results shown that in the sample of seniors over 75 years of age there is much more persons with highest level of perception of life as meaningful than in the population of younger adults. The danger of loss of purpose of life was diagnosed only in 13,3% seniors in this researched sample. It means that the oldest old perceive their life more meaningful than younger people. The measure of the meaningfulness in life in the elderly depends on environment of living, self-sufficient and previous profession of respondents. As the statistics shows, seniors threatened with loss of purpose in their life have bad family relations, few nice expie­rences and they are significantly more depressive.

Key words:
the meaningfulness of life in the elderly – depression in seniors - Logo-test – Geriatric Depression Scale-15


Sources

1. Dragomirecká E. Prediktory kvality života ve vyšším věku. Disertační práce. Praha: FF UK v Praze 2007.

2. Dragomirecká E, Bartoňová J. The World Health Organization Quality-of‑life Questionnaire: WHOQOL-BREF. Psychometric properties and innitial uses of the Czech version. Psychiatrie 2006; 10: 144–149.

3. Pacovský V. Proti věku není léku – Úvahy o stárnutí a stáří. Praha: Karolinum 1997: 67.

4. Janečková H. Salutogenetický přístup v péči o člověka s demencí. Gerontologické aktuality 2001; 3: 21–26.

5. Křivohlavý J. Psychologie smysluplnosti existence – otázky na vrcholu života. Praha: Grada 2006.

6. Balcar K. Životní smysl a kvalita života. 10. sympozium o lékařské etice: Zdraví a kvalita života. Praha 2002.

7. Frankl VE. The will to meaning. New York: The Penguin Group 1988.

8. Křivohlavý, J. Psychologie smysluplnosti existence – otázky na vrcholu života. Praha: Grada 2006; 11.

9. Kalvach Z. Psychosomatická problematika ve stáří. Lékařské listy 2005; 54 (47): 10–13.

10. Nygren B, Aléx L, Jonsén E et al. Resilience, sense of coherence, purpose in life and self-transcendence in relation to perceived physical and mental health among the oldest old. Aging Mental Health 2005; 9 (4): 354–362.

11. Söderhamn O, Holmgren L. Testing Antonovsky’s sense of coherence (SOC) scale among Swedish physically active older people. Scand J Psychol 2004; 45: 215–221.

12. Lucasová E. Logo-test – návod k použití. Chrudim: Mach 1992.

13. Topinková E. Geriatrie pro praxi. Praha: Galén 2005.

14. Holmerová I, Vaňková H, Dragomirecká E et al. Depresivní syndrom u seniorů žijících v domovech důchodců a jeho souvislosti. Sborník přednášek Pražské gerontologické dny 2006: 73–76.

15. Kubešová H, Matějovský J, Meluzínová H et al. Výskyt a související aspekty deprese u seniorů žijících ve vlastním prostředí. Čes Ger Rev 2008; 6 (4): 227–231.

16. Češková E. Deprese ve vyšším věku a suicidalita. Čes Ger Rev 2007; 5(4): 228–233.

17. Pidrman V. Antidepresiva v léčbě seniorů v roce 2007. Čes Ger Rev 2007; 5(4): 234–240.

18. Frankl VE. Vůle ke smyslu. Brno: Cesta 1997.

19. Frankl VE. Lékařská péče o duši. Brno: Cesta 1996.

20. Lucasová E. I tvoje utrpení má smysl. Logoterapeutická útěcha v krizi. Brno: Cesta 1998.

21. Balcar K. Logodiagnostické metody – kurz. Praha: PVŠ PSS, 2006.

22. Zavázalová H a kol. Vybrané kapitoly ze sociální gerontologie. Praha: Karolinum 2001.

Labels
Geriatrics General practitioner for adults
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account