Neobvyklá reakce parodontu


Authors: M. Starosta;  M. Špidlen
Authors‘ workplace: I. stomatologická klinika LF UP a FN, Olomouc, přednostka doc. MUDr. J. Stejskalová, CSc. II. stomatologická klinika LF UP a FN, Olomouc, přednosta prof. MUDr. M. Eber, CSc.
Published in: Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství, ročník , 2001, 3, s. 92-96
Category:

Overview

Parodontologicko-ortodontický léčebný postup byl dokumentován u pacientky s diagnózourychle progredující parodontitida. V průběhu parodontologické léčby došlo k resorpci kořenezubu 21. Po napřímení zubu ortodontickou léčbou došlo k regeneraci periodoncia.

Klíčová slova:
parodontitida – fixní ortodontický aparát – retence

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Maxillofacial surgery Orthodontics Dental medicine
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account