Medicinal preparations in the Renovated Prague Dispensatory of 1750
Part I – Introduction and the first nine classes of dosage forms


Authors: P. Drábek
Published in: Čes. slov. Farm., 2010; 59, 227-233
Category: History of Pharmacy

Overview

The article deals with the development of pharmacotherapy in Bohemia in the late Baroque period. It draws attention to newly introduced preparations and some surviving classic prescriptions. It is based on the second edition of the Renovated Prague Dispensatory (Dispensatorium pharmaceuticum Pragense renovatum, 1650). It compares its content with the Viennese Dispensatory (Dispensatorium pharmaceuticum Austriaco-Viennense, 1651) and it takes into account also the previous sources, e.g. Prague Pharmacy Rate (1737) and the first edition of the Prague Dispensatory (1739). It draws attention to various peculiarities of the period prescription and some problems, including the fact that preparations of different compositions were often stated under a common name. The first part of the article examines the first nine classes, including vinegars, distilled waters, balms, sugar-containing preparations, decoctions, confections, elixirs, tinctures, cerates, and cataplasms.

Key words:
baroque dispensatories – pharmaceutical technologies – pharmaceutical terminology


Sources

1. Dispensatorium medico-pharmaceuticum Pragense ... per totum Regnum Bohemiae medicamenta usualia praeparanda et dispensanda veniunt. ... a Facultate medica Pragensi iuxta ordinem alphabeticum congestum. Vetero-Pragae ... MDCCXXXIX.

2. Taxa vel Valor omnium medicamentorum ... ordine alphabetico comprehensorum. Cena neb vyměření všech lékařství...podle alphabety složená ... Vetero-Pragae MDCCXXXVII.

3. Dispensatorium pharmaceuticum Pragense renovatum medicamentorum officinalium simplicium et compositorum secundum artis regulas parandorum et dispensatorum exponens ... 1750 (viz obr. 1).

4. Hladík, J.: Pražské dispensatorium. Acta Facult. Pharmac. Brunensis et Bratislavensis, Tom II., 1959, 213–253.

5. Hanzlíček, Z.: Počátky české lékopisné tradice. Farmakoterapeutické zprávy SPOFA 1984; 30, 79–92.

6. Dispensatorium pharmaceuticum Austriaco-Viennense ...Viennae Austriae MDCCXXIX, Reimpressum ... MDCCLI.

7. Pharmacopoeia Augustana renovata et appendice denuo aucta ... Augusti Vindelicorum MDCXCIV.

8. Dispensatorium Prusso-Brandeburgicum ... Erfordiae ... 1734.

9. Mynsicht, Adrian (vlastním jménem Seumenicht; 1588–1638) byl osobním lékařem meklenburského vévody a jeho spis Thesaurus et armamentarium medico- chymicum (Lékařsko-chemický poklad a zbrojnice) byl přeložen též do němčiny a vyšel více než dvacetpětkrát.

10. Zwelfer, J.: Animadversiones in Pharmacopoeiam Augustanam ... Norimbergae 1667.

11. Löw z Erlsfeldu, Johannes Franciscus (1648–1725), profesor a děkan lékařské fakulty a též rektor pražské univerzity. Autor mnoha spisů; vydal např. Medicina universa practica (Norimberg 1723).

12. Drábek, P.: Zapomenuté lékové formy a léčivé přípravky, III. část. Praktické lékárenství 2007; 3, 303–305.

13. Fuchs, Šebestián Kristián (+1725), pražský lékař a v letech 1724 a 1725 děkan lékařské fakulty.

14. Kirchmayer z Reichvic, František Ferdinand (1697–1765) lékař Nového města pražského, a opakovaně děkan lékařské fakulty. Redigoval (compilator) druhé vydání pražského dispensatoria a zajistil jeho vytištění.

15. Rings, Antonín Václav (1711–1749) profesor pražské lékařské fakulty a rektor univerzity.

16. Croll, Oswald (1560-1609), lékař a iatrochemik, autor spisu Basilica chymica. Působil též v Praze na dvoře Rudolfa II.

17. Paracelsus (Theophrastus Bombastus von Hohenheim; 1459–1541), lékař a zakladatel chemiatrie.

18. Wedel, Johann Wolfgang (1645–1721), profesor lékařství v Jeně.

19. Clauder, Gabriel (1633–1691), lékař a lékárník v Altenburgu.

20. Stahl, Georg Ernst (1660–1734), profesor lékařství v Halle.

21. Smith z Balroe, Jacob (asi 1691–1744), profesor na pražské lékařské fakultě. Společně s profesorem J. J. Mayerem cenzuroval Obnovené pražské farmaceutické dispensatorium.

22. Buršíková, B.: „Actio medica“ aneb profesní spor Tadeáše Hájka z Hájku. In: Tadeáš Hájek z Hájku. Praha, Společnost pro dějiny věd a techniky 2000, s. 117.

Labels
Pharmacy Clinical pharmacology

Article was published in

Czech and Slovak Pharmacy

Issue 5

2010 Issue 5

Most read in this issue

This topic is also in:


Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account