The Cataract Surgery Survey in Slovakia, E.U., in 2008–2010


Authors: D. Škrovinová 1;  A. Černák 2;  A. Kosová 2
Authors‘ workplace: 1. žilinské očné centrum VIKOM, s. r. o., Žilina 1;  Očná klinika FNsP SZU, Bratislava 2
Published in: Čes. a slov. Oftal., 68, 2012, No. 3, p. 121-124
Category: Original Article

Prednáška:
1. XV. výročný kongres Slovenskej oftalmologickej spoločnosti, 12.–14. november 2009,
2. XVI. výročný kongres Slovenskej oftalmologickej spoločnosti, 22.–23. november 2010, trenčín,
3. XVII. výročný kongres Slovenskej oftalmologickej spoločnosti, 7.–8. október 2011, Bojnice

Overview

Authors in retrospective study give the results of cataract surgery in Slovak Republic since 2008 to 2010. There are compiled results of the filled forms from all ophthalmology centers where cataract surgery were done, in this study.

Key words:
cataract, phacoemulsification, corneal incision, anaesthesia, YAG-capsulotomy


Sources

1. Kraus, H. , Karel, I. , Růžičková, E.: Oční zákaly. Vyd. Grada Publishing, 2000, 60 s.

1. Kuchynka, P. , at al.: Oční Lékařství. Vyd. Grada Publishing, 2007; 410–413 s. 

3. Marešová, K., Mlčák, P., Vláčil, O.: Výsledky operací katarakty s implantací Acrysof ReSTOR SN6AD3. Čes a slov Oftal, 2010; 66, 1: 26–28.

4. Cernea, D., Mocanu, C. : Local anesthesia in ophthalmology. Ophthalmology 2009, 53(3): 3–14.

5. Zhao LQ, Zhu H., Zhao PQ, Wu QR, Hu YQ.: Topical Anesthesia versus Regional Anesthesia for Cataract Surgery: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Ophthalmology, 2012; 119(4): 659–67.

6. Gerinec, A. : Detská oftalmológia. Vyd. Osveta, spol. s.r.o., Martin, 2005; 361 s. 

7. Hlaváčková, K., Strmeň, P. , Krásnik, V., Vavrová, K.: Liečba pooperačných endoftalmitíd – výsledky päťročného súboru. Transacta Ophthalmologica Slovaca, 2004; 1: 24–33.

8. Doft, B. , Barza, M.: Postcataract extraction Endophthalmitis and the Endophthalmitis Vitrectomy Study. Comprehensive Ophthalmology Update 2004; 5: 233–247.

9. Soriano, ES, Nishi, M.: Endophthalmitis: incidence and prevention Curr Opin Ophthalmol, 2005, 16(1): 65–70.

10. Černák, M., Černák, A., Siska, V., Nekorancová, J., Krajčová, P.: Opacifikácia zadného puzdra pri dlhodobom sledovaní pacientov po implantácií hydrofilnej/hydrifóbnej šošovky Acri. Smart. Čes a Slov Oftalmol, 2011; 147–149.

Labels
Ophthalmology
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account