Důležitá role STAT3 v biologii chronické lymfocytární leukemie


Authors: M. Boudny;  M. Trbusek
Authors‘ workplace: Department of Internal Medicine, Hematology and Oncology, Faculty of Medicine, Masaryk University and University Hospital Brno
Published in: Klin Onkol 2020; 33(1): 32-38
Category: Review
doi: 10.14735/amko202032

Overview

Východiska: Proteiny STAT (signal transducer and activator of transcription) jsou cytoplazmatické transkripční faktory, které přenášejí signál cytokinů, hormonů a růstových faktorů. Proteiny STAT kontrolují základní buněčné procesy vč. přežití, proliferace a diferenciace. Nadměrná aktivace proteinů STAT může přispět k transformaci buněk a vzniku leukemie. Okolo 70 % všech solidních a hematologických nádorů vykazuje aberantní expresi a/nebo aktivaci STAT3, což dokumentuje zásadní roli STAT3 v tumorigenezi. Aberantní aktivace STAT3 byla popsána u několika solidních nádorů a hematologických malignit. Důležité je, že konstitutivní aktivace proteinů STAT byla detekována u několika typů leukemie vč. akutní myeloidní leukemie, akutní promyelocytární leukemie, akutní lymfoblastické leukemie, chronické myeloidní leukemie a chronické lymfocytární leukemie (CLL). Konstitutivně aktivovaný STAT3 hraje důležitou roli v biologii CLL. Buňky CLL jsou konstitutivně fosforylované na S727 a acetylované na K685, navíc může dojít i k fosforylaci na Y705. Exprese mediátorové RNA STAT3 je výrazně vyšší v buňkách CLL ve srovnání se zdravými B lymfocyty. Zajímavé je, že inhibice STAT3 byla popsána jako důležitý vedlejší produkt léčby ibrutinibem u pacientů s CLL.

Cíl: Účelem tohoto přehledu je popsat důsledky deregulace STAT3 u buněk CLL. V práci jsou popsány procesy ovlivněné nadměrnou aktivací STAT3 jako proliferace, apoptóza, signalizace BCR (B cell receptor), sekrece cytokinů, regulace kontrolních bodů imunitního systému, regulace mikroRNA, metabolizmus mastných kyselin a elektronový transportní řetězec v mitochondriích.

Práce byla podpořena projektem FNBr 65269705 – koncepční rozvoj výzkumné organizace a projektem MUNI/A/1105/2018.

Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do biomedicínských č asopisů.

Obdrženo: 11. 9. 2019

Přijato: 6. 11. 2019

Klíčová slova:

STAT3 – STAT – chronická lymfocytární leukemie – terapie – mikroprostředí – ibrutinib – konstitutivní aktivace – leukemie


Sources

1. Yu H, Pardoll D, Jove R. STATs in cancer inflammation and immunity: a leading role for STAT3. Nat Rev Cancer 2009; 9 (11): 798–809. doi: 10.1038/nrc2734.

2. Hayakawa F, Towatari M, Iida H et al. Differential constitutive activation between STAT-related proteins and MAP kinase in primary acute myelogenous leukaemia. Br J Haematol 1998; 101 (3): 521–528. 10.1046/j.1365-2141.1998.00720.x.

3. Xia Z, Baer MR, Block AW et al. Expression of signal transducers and activators of transcription proteins in acute myeloid leukemia blasts. Cancer Res 1998; 58: 3173–3180.

4. Redell MS, Ruiz MJ, Alonzo TA et al. Stat3 signaling in acute myeloid leukemia: ligand-dependent and -independent activation and induction of apoptosis by a novel small-molecule Stat3 inhibitor. Blood 2011; 117 (21): 5701–5709. doi: 10.1182/blood-2010-04-280123.

5. Dong S, Chen SJ, Tweardy DJ. Cross-talk between retinoic acid and STAT3 signaling pathways in acute promyelocytic leukemia. Leuk Lymphoma 2003; 44 (12): 2023–2029. doi: 10.1080/1042819031000116670.

6. Gouilleux-Gruart V, Gouilleux F, Desaint C et al. STAT-related transcription factors are constitutively activated in peripheral blood cells from acute leukemia patients. Blood 1996; 87 (5): 1692–1697.

7. Frank DA, Varticovski L. BCR/abl leads to the constitutive activation of Stat proteins, and shares an epitope with tyrosine phosphorylated Stats. Leukemia 1996; 10 (11): 1724–1730.

8. Hazan-Halevy I, Harris D, Liu Z et al. STAT3 is constitutively phosphorylated on serine 727 residues, binds DNA, and activates transcription in CLL cells. Blood 2010; 115 (14): 2852–2863. doi: 10.1182/blood-2009-10-230060.

9. Frank DA, Mahajan S, Ritz J. B lymphocytes from patients with chronic lymphocytic leukemia contain signal transducer and activator of transcription (STAT) 1 and STAT3 constitutively phosphorylated on serine residues. J Clin Invest 1997; 100 (12): 3140–3148. doi: 10.1172/JCI119869.

10. Rozovski U, Harris DM, Li P et al. STAT3 is constitutively acetylated on lysine 685 residues in chronic lymphocytic leukemia cells. Oncotarget 2018; 9 (72): 33710–33718. doi: 10.18632/oncotarget.26110.

11. Grivennikov SI, Karin M. Dangerous liaisons: STAT3 and NF-B collaboration and crosstalk in cancer. Cytokine Growth Factor Rev 2010; 21 (1): 11–19. doi: 10.1016/j.cytogfr.2009.11.005.

12. Yu H, Jove R. The STATs of cancer – new molecular targets come of age. Nat Rev Cancer 2004; 4 (2): 97–105. doi: 10.1038/nrc1275.

13. Hanahan D, Weinberg RA. Hallmarks of cancer: the next generation. Cell 2011; 144 (5): 646–674. doi: 10.1016/ j.cell.2011.02.013.

14. Takeda K, Noguchi K, Shi W et al. Targeted disruption of the mouse Stat3 gene leads to early embryonic lethality. Proc Natl Acad Sci 1997; 94 (8): 3801–3804. doi: 10.1073/pnas.94.8.3801.

15. Rozovski U, Wu JY, Harris DM et al. Stimulation of the B-cell receptor activates the JAK2/STAT3 signaling pathway in chronic lymphocytic leukemia cells. Blood 2014; 123 (24): 3797–3802. doi: 10.1182/blood-2013-10-534073.

16. Kondo K, Shaim H, Thompson PA et al. Ibrutinib modulates the immunosuppressive CLL microenvironment through STAT3-mediated suppression of regulatory B-cell function and inhibition of the PD-1/PD-L1 pathway. Leukemia 2018; 32 (4): 960–970. doi: 10.1038/leu.2017. 304.

17. Antosz H, Wojciechowska K, Sajewicz J et al. IL-6, IL-10, c-Jun and STAT3 expression in B-CLL. Blood Cells Mol Dis 2015; 54 (3): 258–265. doi: 10.1016/j.bcmd.2014.11. 006.

18. Chen N, Feng L, Qu H et al. Overexpression of IL-9 induced by STAT3 phosphorylation is mediated by miR-155 and miR-21 in chronic lymphocytic leukemia. Oncol Rep 2018; 39 (6): 3064–3072. doi: 10.3892/or.2018.6367.

19. Lin F, Wu D, Fang D et al. STAT3-induced SMYD3 transcription enhances chronic lymphocytic leukemia cell growth in vitro and in vivo. Inflamm Res 2019; 68 (9): 739–749. doi: 10.1007/s00011-019-01257-5.

20. Myhrvold IK, Cremaschi A, Hermansen JU et al. Single cell profiling of phospho-protein levels in chronic lymphocytic leukemia. Oncotarget 2018; 9 (10): 9273–9284. doi: 10.18632/oncotarget.23949.

21. Rozovski U, Harris DM, Li P et al. Constitutive phosphorylation of STAT3 by the CK2–BLNK–CD5 complex. Mol Cancer Res 2017; 15 (5): 610–618. doi: 10.1158/1541-7786.MCR-16-0291.

22. Liu FT, Jia L, Wang P et al. STAT3 and NF-B cooperatively control in vitro spontaneous apoptosis and poor chemo-responsiveness in patients with chronic lymphocytic leukemia. Oncotarget 2016; 7 (22): 32031–32045. doi: 10.18632/oncotarget.8672.

23. Yang J, Liao X, Agarwal MK et al. Unphosphorylated STAT3 accumulates in response to IL-6 and activates transcription by binding to NFkappaB. Genes Dev 2007; 21 (11): 1396–1408. doi: 10.1101/gad.1553707.

24. Liu Z, Hazan-Halevy I, Harris DM et al. STAT-3 activates NF-kappaB in chronic lymphocytic leukemia cells. Mol Cancer Res 2011; 9 (4): 507–515. doi: 10.1158/1541-7786.MCR-10-0559.

25. Li P, Harris D, Liu Z et al. STAT3-activated GM-CSFR translocates to the nucleus and protects CLL cells from apoptosis. Mol Cancer Res 2014; 12 (9): 1267–1282. doi: 10.1158/1541-7786.MCR-13-0652-T.

26. Rozovski U, Harris DM, Li P et al. At high levels, constitutively activated STAT3 induces apoptosis of chronic lymphocytic leukemia cells. J Immunol 2016; 196 (10): 4400–4409. doi: 10.4049/jimmunol.1402108.

27. Chen Y, Chen L, Yu J et al. Cirmtuzumab blocks Wnt5a/ROR1-stimulation of NF-B to repress autocrine STAT3-activation in chronic lymphocytic leukemia. Blood 2019; 134 (13): 1084–1094. doi: 10.1182/blood.2019001366.

28. Herishanu Y, Pérez-Galán P, Liu D et al. The lymph node microenvironment promotes B-cell receptor signaling, NF-kappaB activation, and tumor proliferation in chronic lymphocytic leukemia. Blood 2011; 117 (2): 563–574. doi: 10.1182/blood-2010-05-284984.

29. Rozovski U, Harris DM, Li P et al. Activation of the B-cell receptor successively activates NF-B and STAT3 in chronic lymphocytic leukemia cells. Int J Cancer 2017; 141 (10): 2076–2081. doi: 10.1002/ijc.30892.

30. Shaim H, Estrov Z, Harris D et al. The CXCR4–STAT3–IL-10 pathway controls the immunoregulatory function of chronic lymphocytic leukemia and is modulated by lenalidomide. Front Immunol 2018; 8: 1773. doi: 10.3389/fimmu.2017.01773.

31. Rozovski U, Calin GA, Setoyama T et al. Signal transducer and activator of transcription (STAT) -3 regulates microRNA gene expression in chronic lymphocytic leukemia cells. Mol Cancer 2013; 12: 50. doi: 10.1186/1476-4598-12-50.

32. Li P, Grgurevic S, Liu Z et al. Signal transducer and activator of transcription–3 induces microRNA-155 expression in chronic lymphocytic leukemia. PLoS ONE 2013; 8 (6): e64678. doi: 10.1371/journal.pone.0064678.

33. Xu-Monette ZY, Zhou J, Young KH. PD-1 expression and clinical PD-1 blockade in B-cell lymphomas. Blood 2018; 131 (1): 68–83. doi: 10.1182/blood-2017-07-740993.

34. Darvin P, Toor SM, Sasidharan Nair V et al. Immune checkpoint inhibitors: recent progress and potential biomarkers. Exp Mol Med 2018; 50 (12): 165. doi: 10.1038/s12276-018-0191-1.

35. Ma C, Horlad H, Pan C et al. Stat3 inhibitor abrogates the expression of PD-1 ligands on lymphoma cell lines. J Clin Exp Hematop 2017; 57 (1): 21–25. doi: 10.3960/jslrt.17006.

36. Wegrzyn J, Potla R, Chwae YJ et al. Function of mitochondrial Stat3 in cellular respiration. Science 2009; 323 (5915): 793–797. doi: 10.1126/science.1164551.

37. Capron C, Jondeau K, Casetti L et al. Viability and stress protection of chronic lymphoid leukemia cells involves overactivation of mitochondrial phosphoSTAT3Ser727. Cell Death Dis 2014; 5: e1451. doi: 10.1038/cddis.2014. 393.

38. Rozovski U, Grgurevic S, Bueso-Ramos C et al. Aberrant LPL expression, driven by STAT3, mediates free fatty acid metabolism in CLL cells. Mol Cancer Res 2015; 13 (5): 944–953. doi: 10.1158/1541-7786.MCR-14-0412.

39. Rozovski U, Harris DM, Li P et al. STAT3-activated CD36 facilitates fatty acid uptake in chronic lymphocytic leukemia cells. Oncotarget 2018; 9 (30): 21268–21280. doi: 10.18632/oncotarget.25066.

40. Ishdorj G, Johnston JB, Gibson SB. Inhibition of constitutive activation of STAT3 by curcurbitacin-I (JSI-124) sensitized human B-leukemia cells to apoptosis. Mol Cancer Ther 2010; 9 (12): 3302–3314. doi: 10.1158/1535-7163.MCT-10-0550.

41. Chen TL, Gupta N, Lehman A et al. Hsp90 inhibition increases SOCS3 transcript and regulates migration and cell death in chronic lymphocytic leukemia. Oncotarget 2016; 7 (19): 28684–28696. doi: 10.18632/oncotarget.8760.

42. Brown JR, Walker SR, Heppler LN et al. A clinical trial of the STAT3 inhibitor pyrimethamine in chronic lymphocytic leukemia. Blood 2018; 132: 1855–1855.

43. clinicaltrials.gov. Pyrimethamine for the treatment of relapsed chronic lymphocytic leukemia/small lymphocytic lymphoma. [online]. Available from: https: //clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01066663.

44. Takakura A, Nelson EA, Haque N et al. Pyrimethamine inhibits adult polycystic kidney disease by modulating STAT signaling pathways. Hum Mol Genet 2011; 20 (21): 4143–4154. doi: 10.1093/hmg/ddr 338.

45. Legorreta-Herrera M, Retana-Ugalde R, Ventura-Gallegos JL et al. Pyrimethamine induces oxidative stress in Plasmodium yoelii 17XL-infected mice: a novel immunomodulatory mechanism of action for an old antimalarial drug? Exp Parasitol 2010; 126 (3): 381–388. doi: 10.1016/j.exppara.2010.02.013.

46. Khan MW, Saadalla A, Ewida AH et al. The STAT3 inhibitor pyrimethamine displays anti-cancer and immune stimulatory effects in murine models of breast cancer. Cancer Immunol Immunother 2018; 67 (1): 13–23. doi: 10.1007/s00262-017-2057-0.

47. Inghirami G, Chiarle R, Simmons WJ et al. New and old functions of STAT3: a pivitol target for individualized treatment of cancer. Cell Cycle 2005; 4 (9): 1131–1133. doi: 10.4161/cc.4.9.1985.

48. Doshi UA, Shaw J, Fox TE et al. STAT3 mediates C6-ceramide-induced cell death in chronic lymphocytic leukemia. Signal Transduct Target Ther 2017; 2: 17051. doi: 10.1038/sigtrans.2017.51.

Labels
Paediatric clinical oncology Surgery Clinical oncology
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account