Anaesthesiology and Intensive Care Medicine - Issue 6/2019

Editorial

251
Kam směřuje náš časopis?

253
Rok v přehledu
271
Important publications in intensive care in 2018/2019

V. Šrámek, I. Čundrle jr., P. Suk, M. Helán, J. Hruda


254
Anaesthesiology and intensive care in gynaecology and obstetrics

P. Štourač, J. Bláha, M. Kosinová, J. Mannová, P. Nosková, H. Harazim, D. Seidlová

260
The most significant publications in anaesthesiology in 2019

J. Klučka, P. Štourač, M. Kosinová

265
The year in review – neuroanaesthesia and neurointensive care

V. Dostálová, P. Dostál

281
The year in review - ethics and palliative care in the ICU in 2019

R. Černá Pařízková

288
The year in review - robot-assissted surgery in the Czech Republic

J. Schraml, M. Broul, J. Rejholec, I. Blšťák, M. Vančo, K. Sláma, V. Kokoška

296
The year in review – emergency medicine in 2019

R. Škulec


280
Infekční rizika pro anesteziology
287
Perioperační neurokognitivní poruchy
295
Perioperační akutní selhávání funkcí ledvin (AKI)
301
Centrální žilní přístupy – novinky 2020
310
Akutní poranění laryngu po prodloužené umělé plicní ventilaci

302
Damage to lymfocyte DNA during anaesthesia: a pilot study comparing general and subarachnoid anaesthesia

D. Astapenko, V. Zubáňová, M. Koščáková, M. Kuchařová, R. Hyšpler, A. Tichá, V. Černý, R. Štětina, Z. Zadák


311
Doporučení pro intubaci při vědomí u dospělých pacientů

Personal News

312
Zemřela MUDr. Darina Nábělková (3. 2. 1923 – 10. 11. 2019)

Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account