Padesátiletí umělé plicní ventilace – 1970–2020


Published in: Anest. intenziv. Med., 32, 2021, č. 3, s. 141
Category:

McIntyre, N, Rackley, C, Khusid, F. Fifty Years of Mechanical Ventilation – 1970 s to 2020. Crit Care Med 2021; 49(4): 558–571.

Umělá plicní ventilace je historickou, současnou a zřejmě i budoucí klíčovou metodou intenzivní a perioperační medicíny a často i následné intenzivní péče. Může mít ráz akutní záchrany života, být součástí resuscitace i mnohaletou podporou např. v poúrazových, neurodegenerativních stavech.

Rozsáhlý článek se 147 citacemi speciálně zaujme skalní zájemce o všechny složky umělé ventilace – od jejích primitivních historických začátků. Úvodem bylo pouze napodobení fyziologického cyklu spontánního dýchání s pokračujícím vývojem až po dnešní široce rozvětvené technické možnosti: od jednoduché a stále většinově užívané ventilace přerušovaným přetlakem s umělým vdechem přes zdokonalující se snahy o přívětivou ventilaci bez iatrogenní traumatizace plic… od zevních vest a železných plic až po vysokofrekvenční oscilační metody nebo pro zajištění oxygenace pouze s vysokým příkonem insuflovaného kyslíku typu HFNO apod.

Přehled je rozdělen po desetiletích od úvodních let 1970 až do roku 2020 s popisem čtyř hlavních generací ventilátorů. Popisuje jejich zdokonalování, monitoraci se zpětnými vazbami a s dalšími inovacemi, s přehledem stěžejních studií, s výhledy, kde zůstanou současné indikace a volby možností.

Možná se více připojí i farmakologická i další léčba s tolerancí hypoxie a s poznatky ze sportovní a z vysokohorské medicíny. Text končí dokonce trochu humorně pojatou úvahou, že za dalších 50 let budou i dnešní, vysoce sofistikované ventilátory vhodné pouze pro vystavení v muzeu.

doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.

jarmila.drabkova@fnmotol.cz


Labels
Anaesthesiology, Resuscitation and Inten Intensive Care Medicine

Article was published in

Anaesthesiology and Intensive Care Medicine

Issue 3

2021 Issue 3

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account