Anaesthesiology and Intensive Care Medicine - Issue 3/2021

Editorial

127
Má být studium odborných zahraničních zdrojů považováno za povinnost českých lékařů v rámci jejich celoživotního vzdělávání?

Černý Vladimír


131
Heparin’s effect on primary hemostasis detected by PFA-200

E. Bleve, M. Durila


135
Vliv nitrožilních a inhalačních anestetik na pooperační kognitivní funkce u starších pacientů po laparoskopických břišních výkonech
141
Padesátiletí umělé plicní ventilace – 1970–2020
167
Leukocyty, mikroagregace a reakce na hypoxemii v mikrocirkulaci pacientů při koronarovirové chorobě 2019
171
Postavení a role anesteziologů v přicházející transformaci zdravotní péče a perioperační medicíny

Review Article

136
Prehabilitation in surgery – narrative review

A. Mazúr, V. Šrámek, I. Čundrle ml.

142
Propofol has already been used in Czechoslovakia for 30 years – history of intravenous anaesthetics

J. Málek, L. Hess

150
Systemic corticosteroids in the management of covid-19 ARDS

F. Keller, V. Kočí, K. Řiháková, J. Maláska, J. Stašek

156
Compartments and nerve blocks in the leg bellow knee

D. Nalos, Ľ. Beňo, O. Naňka, J. Hlásny, I. Grgač


164
Central anticholinergic syndrome – forgotten diagnosis

J. Vagner, J. Votava, A. Spálený

168
Surgical vena cava filter retrieval in anaesthesiologist’s and surgeon’s views

M. Horáček, R. Fiala


172
Hyperbarická oxygenoterapie a onemocnění covid-19?

K. Cvachovec


174
Klinický význam epiglotis

D. Astapenko, J. Šatanková, V. Chrobok, V.- Černý


176
MEZIOBOROVÉ STANOVISKO (evidenční číslo ČSARIM: 23/2021)
183
doc. MUDr. Ivan Čundrle, CSc., 9. 1. 1947 – 28. 5. 2021

Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account