doc. MUDr. Ivan Čundrle, CSc., 9. 1. 1947 – 28. 5. 2021


Published in: Anest. intenziv. Med., 32, 2021, č. 3, s. 183
Category:


Doc. Ivan Čundrle se narodil ve Varnsdorfu, ale jak sám říkal: „Člověk nikdy netuší, kam jej osud zavede.“ Ve třech letech se s rodiči přestěhoval do Brna, kterému, stejně jako medicíně, zůstal po celý život věrný.

Promoval na LF Masarykovy univerzity v roce 1971 a po krátkém působení na ARO Městské nemocnice v Ostravě u primáře Dostála se vrátil do Brna, kde pracoval na ARK Fakultní nemocnice u sv. Anny. Od roku 1980 přešel do nově budované nemocnice v Brně Bohunicích a v roce 1988 se stal na tomto pracovišti primářem. V roce 1992 získal titul CSc. a v roce 1995 habilituje a je jmenován docentem. Oddělení řídil do roku 2004. Na tuto dobu byl vždy pyšný. Na I. ARO se mu povedlo uskutečnit řadu významných inovací. V roce 1992 byla otevřena část lůžková a část anesteziologická byla rozšířena na kapacitu pro dvacet operačních sálů. V roce 1998 jako jeden z prvních v ČR zahájil provoz urgentního příjmu.

Významně se podílel na zavádění nových postupů v perioperační medicíně, především v oblasti anestezie u spondylochirurgických výkonů, kdy jsme také mezi prvními v ČR začali rutinně využívat metody bezkrevní medicíny s použitím např. „cell saverů“, metody řízené hypotenze a akutní normovolemické hemodiluce. V intenzivní medicíně se stal průkopníkem použití ECMO. Již v roce 1994 se tým pod jeho vedením podílel na záchraně 14letého chlapce s ARDS po tonutí. V těchto oblastech byl pro řadu kolegů vzorem a položil tak základy dalšího vědecko‑výzkumného směřování následně vzniklé Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Brno a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Byl autorem mnoha odborných publikací v českém i zahraničním tisku. Byl dlouholetým členem výboru ČSARIM ČLS JEP, zakladatelem a předsedou České společnosti bezkrevní medicíny.

Ivan vždy říkal: „Medicína je nádherný obor. Skvělé je, že se po celou dobu své činnosti lékař neustále vzdělává a neustále nabírá nové vědomosti a zkušenosti.“

Ve svém volném čase se věnoval historii, netajil se láskou k vodě a přírodě. Rád pobýval na své chatě u Vranovské přehrady, kde se proháněl na prkně a večer s oblibou poslouchal hard rock. I takového jsme ho znali.

Ivan byl nesmírně laskavý a kamarádský šéf, ochotný kdykoli pomoci. Byl zapřisáhlým příznivcem svobody, pořádku a humoru a jako mistr zkratky nikdy nepřestal překvapovat. Svou invencí a příkladem nás pozitivně motivoval k vlastnímu rozvoji nejen v oblasti medicíny.

Ivane, bylo nám ctí. Děkujeme.

prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D., MUDr. Iveta Zimová, MUDr. Helena Antoni, Ph.D., MUDr. Petra Minarčíková, prim. MUDr. Dagmar Seidlová, Ph.D., MUDr. Bronislav Stibor, prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D.


Labels
Anaesthesiology, Resuscitation and Inten Intensive Care Medicine

Article was published in

Anaesthesiology and Intensive Care Medicine

Issue 3

2021 Issue 3

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account