Peroperační betablokáda*


Authors: K. Škarvan
Authors‘ workplace: Departement Anästhesie, Universitätsspital Basel, Švýcarsko
Published in: Anest. intenziv. Med., 18, 2007, č. 5, s. 286-295
Category: Anaesthesiology - Review Article

Overview

Kardiální komplikace zůstávají i nadále významnou příčinou peroperační morbidity a mortality. Tato skutečnost souvisí s vysokým výskytem ischemické choroby srdeční v progresivně stárnoucí populaci nemocných, podrobujících se závažným chirurgickým výkonům. Betablokátory se osvědčily jako užitečné a účinné prostředky v léčbě peroperační ischémie myokardu a arytmií. Brzy na to se ukázalo, že peroperační blokáda je schopna také redukovat peroperační a dlouhodobou morbiditu a mortalitu, a je proto doporučována současnými směrnicemi pro peroperační péči o nemocné s kardiálním rizikem. Nejnovější práce však předpokládanou účinnost peroperační betablokády nepotvrdily a vyvolaly živou polemiku. Dvě rozsáhlé studie, jejichž výsledky se očekávají v příštích dvou letech, by měly přinést definitivní odpověď. Do té doby zůstává rozhodnutí o předpisu a provedení profylaktické peroperační blokády v pravomoci ošetřujících lékařů. Toto rozhodnutí by se mělo opírat o pacientovo riziko, druh plánované operace a zvážení možných nežádoucích interakcí a vedlejších účinků zvoleného betablokátoru.

Klíčová slova:
betablokátory – chirurgie – kardiální riziko – komplikace – evidence


Labels
Anaesthesiology, Resuscitation and Inten Intensive Care Medicine
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account