Vliv velké břišní chirurgie na intraabdominální tlak a na perfuzi splanchnických orgánů


Authors: P. Suk 1;  L. Dadák 1;  M. Mašek 2;  Š. Chalupník 2;  J. Žák 2;  P. Štětka 1;  D. Zvoníčková 1;  H. Valouchová 1;  M. Fencl 1;  V. Šrámek 1
Authors‘ workplace: Anesteziologicko-resuscitační klinika Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 1;  I. chirurgická klinika Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 2
Published in: Anest. intenziv. Med., 16, 2005, č. 3, s. 143-148
Category: Intensive Care Medicine - Original Paper

Overview

Cíl studie:
Zjistit incidenci intraabdominální hypertenze a hypoperfuze splanchnických orgánů po velkých nitrobřišních výkonech.

Typ studie:
Observační, prospektivní kohortní studie.

Název a sídlo pracoviště:
JIP, I. CHK FN u svaté Anny v Brně.

Materiál a metoda:
Byli zařazeni pacienti podstupující plánovanou velkou nitrobřišní operaci. Nitrobřišní tlak (IAP), gastrická tonometrie (GT) a krevní plyny byly měřeny pooperačně (T0) a dále v čase T1, T6, T12, T18 a T24. Byl vypočten břišní perfuzní tlak (APP) a CO2gap. Clearance indocyaninové zeleně (ICG-PDR) byla neinvazivně měřena v T1 a T6. Data – medián (rozsah). Statistika – neparametrická ANOVA pro opakovaná měření, p < 0,05 signifikantní.

Výsledky:
13 pacientů (9 mužů, 4 ženy) ve věku 69 (35;78) let podstoupilo nekomplikovanou operaci v kombinované anestezii. Pooperačně byli všichni nemocní léčeni epidurální analgezií. Při přijetí na JIP byl IAP 8 (1; 18) mm Hg a významně se nezměnil v průběhu studie. Pouze u 3 pacientů (23 %) byl IAP zvýšen nad 12 mm Hg alespoň jednou v průběhu studie, nezaznamenali jsme IAP > 20 mm Hg. APP v T0 byl 87 (62; 105) mm Hg a během studie došlo k významnému poklesu (p < 0,001). CO2gap byl -0,1 (-1; 2,9) kPa a významně se neměnil. Pouze 2 nemocní měli patologickou hodnotu ICG-PDR < 18 %/min. Pobyt všech nemocných na JIP byl bez závažných komplikací s výjimkou pacienta, který zemřel na maligní arytmii 4. pooperační den.

Závěr:
Po nekomplikované velké nitrobřišní operaci je jen vzácně IAP významně zvýšený. Podobně hypoperfuze žaludeční sliznice a hypoperfuze jater jsou ojedinělými nálezy.

Klíčová slova:
abdominální chirurgie – nitrobřišní tlak – gastrická tonometrie – ICG clearance


Labels
Anaesthesiology, Resuscitation and Inten Intensive Care Medicine
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account