Současná revaskularizace myokardu a náhradaaneuryzmatu břišní aorty


Authors: P. Michálek 1;  Š. Černý 2;  T. Klika 3;  J. Šoupal 3;  M. Stern 1;  P. Jehlička 2
Authors‘ workplace: Úsek kardiovaskulární anestezie a intenzivní péče ARO, Nemocnice Na Homolce, Praha, prim. MUDr. M. Ročeň2Kardiochirurgické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha, prim. MUDr. Š. Černý, CSc. 3Oddělení cévní a rekonstrukční chirurgie, Nemocnice Na Homolce, P 1
Published in: Anest. intenziv. Med., , 2004, č. 1, s. 28-31
Category:

Overview

Revaskularizace myokardu pro ischemickou chorobu srdeční a náhrada aneuryzmatu břišní aorty během jedné operacepatří i ve světě k raritně prováděným výkonům.Prezentujeme případ 80letého pacienta s anginou pectoris při závažném nálezu na koronárních tepnách a se symptomatickourozsáhlou výdutí břišní aorty, která vyžadovala naložení svorky na torakoabdominální aortu nad truncus coeliacus.Autoři popisují předoperační přípravu, perioperační monitorování, chirurgický postup a pooperační průběh.V diskusi jsou popisovány anesteziologické i chirurgické možnosti výkonu,možnosti ochrany jednotlivých orgánů,zajištěnímonitorování fyziologických funkcí a způsoby perioperační analgezie.

Klíčová slova:
aortokoronární bypass – aneuryzma břišní aorty – kontinuální měření srdečního výdeje – jícnová echokardiografie

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Anaesthesiology, Resuscitation and Inten Intensive Care Medicine
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account