Význam diurézy v diagnostice akutního renálníhoselhání u nemocných v dlouhodobé intenzivní péči


Authors: V. Šrámek;  P. Suk;  J. Hruda;  M. Fencl;  V. Zvoníček
Authors‘ workplace: ARK FN U svaté Anny v Brně, přednosta prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.
Published in: Anest. intenziv. Med., , 2004, č. 1, s. 17-20
Category:

Overview

Cíl studie:
Zjistit, zda sledování diurézy zvyšuje incidenci akutního renálního selhání u nemocných vyžadujících dlouhodobouintenzivní péči.Typ studie: Retrospektivní analýza chorobopisů nemocných.Název a sídlo pracoviště: Klinika anesteziologie a resuscitace (ARK) Fakultní nemocnice U svaté Anny v Brně, Českárepublika.Materiál a metody: Analýza chorobopisů nemocných hospitalizovaných na lůžkovém oddělení ARK (JIP) v roce 2000, kteříbyli hospitalizováni déle než 3 dny. Sledovali jsme diurézu (urine output – UO), hladiny urey a kreatininu během pobytu naJIP a denně jsme klasifikovali renální funkce podle nově navržené definice [1]. Zaznamenali jsme podávání furosemidu.Hodnoty jsou uvedeny jako průměr ± SD (rozsah).Výsledky:V roce 2000 bylo hospitalizováno 189 nemocných, z toho 90 déle než 3 dny.K analýze byly k dispozici chorobopisy84 nemocných průměrného věku 59 let (16–85 let), APACHE II při přijetí bylo 25,4 ± 7,7. Celkem bylo analyzováno 1196 dnípobytu na JIP. Sedm nemocných vyžadovalo mimotělní eliminaci (Renal Replacement Therapy – RRT) – vždy z renálníindikace – po dobu 39 dnů (těžké selhání ledvin podle definice). Ze zbývajících 1157 dní na JIP jsme získali kompletní data(tj. diurézu, ureu a kreatinin) v 340 případech, protože kreatinin není součástí denního biochemického screeningu.Podle hladin renálních metabolitů bylo akutní renální selhání (ARF) diagnostikováno v 62 dnech na JIP (18,2 %). ZahrnutíUO do definice ARF vedlo ke zvýšení počtu dní na JIP s ARF o 14 (celkem 22,4 %). Ve 2 dnech na JIP byla podle UOdiagnostikována těžší porucha něž podle metabolitů. S výjimkou jednoho nemocného byl nízký UO zaznamenán u nemocných,kteří nedostávali furosemid. Při analýze všech 1157 dní na JIP podle UO a hladiny urey jsme ARF podle kritérií UOdiagnostikovali celkem během 97 dní na JIP (8,4 %), z toho ve 40 případech měli nemocní normální hladinu urey. Pokud byk diagnostice ARF byla použita pouze zvýšená hladina urey, splnili by nemocní kritéria v 550 případech (47,5 %).Závěr:U JIP nemocných, kteří nedostávají furosemid, zařazení nízké diurézy do definice akutního renálního selhání zvyšujejeho incidenci.

Klíčová slova:
akutní renální selhání – diuréza – intenzivní péče

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Anaesthesiology, Resuscitation and Inten Intensive Care Medicine
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account