Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
On-line publikace
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt
 

SOUČASNÝ PŘÍSTUP K DIAGNOSTICE, LÉČBĚ A PREVENCI TUBERKULÓZY

Autoři: Martina Vašáková

Autoři - působiště: Pneumologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha

Článek: Vnitř Lék 2017; 63(11): 815-820
Kategorie: Přehledné referáty
Počet zobrazení článku: 21x

Specializace: diabetologie endokrinologie interní lékařství
uzamčeno uzamčeno

Current approach to diagnostics, treatment and prevention of tuberculosis

Tuberculosis is world-wide spread infectious disease with persistant high incidence, mainly in the densely populated countries with low income. Czech Republic belongs to the countries with highly efficient control of tuberculosis and continuously decreasing incidence of the disease. High-risk population for tuberculosis in the Czech Republic are the homeless people, who together with migrants from the countries with high incidence of tuberculosis represent reservoir of infection for our population. Treatment of tuberculosis is long-term, combined and controlled. Minimal efficious duration of the treatment is 6 moths. The most severe form of tuberculosis is multidrug-resistant tuberculosis (MDR-TB) caused by the strains resistant to basic antituberculous drugs, i.e. rifampicin and isoniasid, the treatment of which lasts 2–3 years. Preventive measures against tuberculosis comprise BCG vaccination in new-born and treatment of latent tuberculous infection in the individuals with risk of development of tuberculosis. Discovery of new drugs and new vaccine against tuberculosis together with financial and material resources designated for systematic search for the patients with tuberculosis and their treatment in the developing countries may enable continuous decrease of incidence of tuberculosis, whilst we can only dream about its fully erradication.

Key words:
diagnosis – epidemiology – prevention – treatment – tuberculosis


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Tuberkulóza je celosvětově rozšířeným infekčním onemocněním, s přetrvávající vysokou incidencí, a to hlavně v nejlidnatějších a nejchudších státech světa. Česká republika (ČR) patří k zemím s velmi účinnou kontrolou tuberkulózy a se stále klesající incidencí této nemoci. Rizikovou skupinou v České republice jsou převážně lidé bez domova, kteří představují v ČR spolu s přistěhovalci ze zemí s vysokou incidencí tuberkulózy rezervoár infekce pro naši populaci. Léčba tuberkulózy je dlouhodobá, kombinovaná a kontrolovaná. Minimální účinná doba podávání antituberkulotik je 6 měsíců. Nejzávažnější formou tuberkulózy je multirezistentní tuberkulóza způsobená kmeny rezistentními na základní antituberkulotika, tedy rifampicin a izoniazid. Její léčba trvá 2–3 roky. Mezi preventivní opatření do jisté míry zabraňující rozvoji tuberkulózy patří BCG vakcinace novorozenců a léčba latentní tuberkulózní infekce u jedinců s rizikem rozvoje tuberkulózy. Objev nových léků a případně nové vakcíny proti tuberkulóze spolu s finančními a hmotnými prostředky určenými pro systematické vyhledávání nemocných a jejich léčbu v zemích rozvojového světa snad umožní postupné snížení incidence tuberkulózy celosvětově, i když o její úplné eradikaci zatím můžeme stěží snít.

Klíčová slova:
diagnóza – epidemiologie – léčba – prevence – tuberkulóza

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 5x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Žilní tromboembolická nemoc, současný stav prevence, diagnostiky a léčby

Autor kurzu: doc. MUDr. Dalibor Musil, Ph.D.
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články