Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
On-line publikace
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt
 

ADHERENCE K LÉČBĚ NON-VITAMIN K PERORÁLNÍMI ANTIKOAGULANCII U NEVALVULÁRNÍ FIBRILACE SÍNÍ: PŘEHLED LITERATURY

Autoři: Simona Dvořáčková1, Kateřina Ládová1,2, Josef Malý1,3, Jozef Kolář1, Miroslav Penka4

Autoři - působiště: 1Katedra sociální a klinické farmacie Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové, 2Oddělení klinické farmacie Nemocnice Na Homolce, Praha, 3Oddělení klinické farmacie Nemocniční lékárny FN v Motole, Praha, 4Oddělení klinické hematologie FN Brno

Článek: Vnitř Lék 2017; 63(10): 633-639
Kategorie: Původní práce
Počet zobrazení článku: 172x

Specializace: diabetologie endokrinologie interní lékařství
uzamčeno uzamčeno

Medication adherence to non-vitamin K antagonist oral anticoagulants at non-valvular atrial fibrillation – the literature review

Medication adherence is a complex problem reflecting variations in terms of medication taking behavior. It is essential in maximizing of the effect and risk minimization of the therapy and health care costs reduction, even in the case of oral anticoagulants (non-vitamin K antagonist oral anticoagulants – NOACs). The aim of this paper was to review the published literature and to discuss results in the field of medication adherence to NOACs in patients with non-valvular atrial fibrillation (NVAF). Based on the searching in databases Embase and PubMed 25 studies were identified, of which conclusions were summarized in this paper. Patients treated with dabigatran reported poorer medication adherence than patients with rivaroxaban. However, medication adherence is influenced by many circumstances as well as included studies were not sufficiently uniform, therefore, a prerequisite for further investigation of this issue is expected.

Key words:
apixaban – atrial fibrillation – dabigatran – medication adherence – patient compliance – rivaroxaban


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Adherence k léčbě představuje komplexní problém odrážející odchylky chování pacientů z hlediska užívání léčiv. Je důležitá při maximalizaci účinku a minimalizaci rizik terapie a redukci nákladů na zdravotní péči, a to i v případě perorálních antikoagulancií (non-vitamin K antagonist oral anticoagulants – NOAC). Cílem článku bylo vytvoření přehledu publikované literatury a diskuse zjištěných výsledků v oblasti adherence k léčbě NOAC u pacientů s nevalvulární fibrilací síní (NVFS). Na základě vyhledávání v databázích Embase a PubMed bylo identifikováno 25 studií, jejichž závěry byly v této práci shrnuty. Pacienti užívající dabigatran častěji vykazovali nižší adherenci k léčbě a pacienti s rivaroxabanem spíše vyšší. Adherence k léčbě však byla ovlivněna mnoha aspekty a výsledky vybraných studií nebyly jednoznačně uniformní, z čehož vyplývá předpoklad pro další zkoumání této problematiky.

Klíčová slova:
adherence k léčbě – apixaban – kompliance – dabigatran – fibrilace síní – rivaroxaban

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,6/5, hodnoceno 24x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Hereditární angioedém - vzácné, ale závažné onemocnění v akutní medicíně

Autor kurzu: 1 MUDr. Marta Sobotková, MUDr. 2 Roman Hakl, 3 MUDr. Jana Hanzlíková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články