Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory
Kontakt

25 LET ČESKÉHO NÁRODNÍHO REGISTRU DÁRCŮ DŘENĚ (ČNRDD) A NADACE PRO TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ

Autoři: Jindra P.1,2

Autoři - působiště: 1Hematologicko-onkologické oddělení FN Plzeň, 2Český Národní Registr Dárců Dřeně, Plzeň

Článek: Transfuze Hematol. dnes,23, 2017, No. 4, p. 223-227.
Kategorie: Zprávy odborných společností
Počet zobrazení článku: 40x

Specializace: hematologie interní lékařství onkologie
uzamčeno uzamčeno

25 years of the czech national marrow donors registry (CNMDR) and the bone marrow transplant foundation

This year will mark the 25th anniversary of the Bone Marrow Transplant Foundation, which was established with the primary, successfully accomplished, goal of setting up a build a non-givernmental registry of volunteer hematopoietic stem cell donors – the Czech National Marrow Donor Registry (CNMDR). This organization, based in Pilsen, consists of a network of 10 donor centres across the country and more than 40 recruitment centres. During its existence, it has become one of the largest registers in Central and Eastern Europe, the only one in the region and the fourth in the world. Since 2005, it has held full accreditation of the World Marrow Donors Association (WMDA) and has twice successfully defended this. At present, the database has over 73,000 patients with a median age of 33 years and the number of donations per donor ranks is among the most effective registries. During its existence, it was able to find donors for 1 471 patients (of which 637 were its own donors and the rest came from abroad). The significance of the CNDDR for the unrelated transplant program in the Czech Republic is illustrated by the fact that it annually facilitates almost 2/3 of all unrelated transplants performed in the Czech Republic.

Key words:
history of the CNMDR – actual parametres – result of the CNMDR – CNMDR in the global context


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Letos uplyne 25 let od založení Nadace pro transplantace kostní dřeně, která vznikla s primárním (úspěšně splněným)cílem, vybudovat nestátní registr dobrovolných dárců krvetvorných buněk – Český národní registr dárců dřeně (ČNRDD). Tato organizace se sídlem v Plzni je tvořena sítí 10 dárcovských center po celé republice a více než 40 náběrovými centry. Za čtvrtstoletí své existence se stala jedním z největších registrů ve střední a východní Evropě, jako jediný v tomto regionu a 4. na světě, který má od roku 2005 plnou akreditaci WMDA (World Marrow Donors Association), jíž 2krát úspěšně obhájil. V současnosti disponuje databází více než 73 000 dárců s mediánem věku 33 let, v počtu odběrů na počet dárců patří globálně mezi nejefektivnější registry. Za dobu své existence registr nalezl dárce pro 1 471 nemocných (z toho 637 vlastních dárců a zbytek ze zahraničí). Význam ČNRDD pro nepříbuzenský transplantační program v ČR dokládá to, že každoročně zajišťuje takřka 2/3 celorepublikově provedených nepříbuzenských transplantací ve všech alogenních transplantačních centrech ČR.

Klíčová slova:
historie ČNRDD – aktuální parametry– výsledky ČNRDD – ČNRDD v globálním kontextu

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Hereditární angioedém - vzácné, ale závažné onemocnění v akutní medicíně

Autor kurzu: 1 MUDr. Marta Sobotková, MUDr. 2 Roman Hakl, 3 MUDr. Jana Hanzlíková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články