Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Neuropatická bolest: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Záchvaty pláče po iktu − kazuistika

Specializace: algeziologie diabetologie neurologie psychiatrie
Téma: Neuropatická bolest

Vydáno: 22.1.2018

Záchvaty pláče po iktu − kazuistika

Patologický pláč, který nemá emocionální podklad, může být následkem poškození různých struktur mozkového kmene a kortexu mozkových hemisfér. V této kazuistice autoři prezentují pacienta, který trpěl těžkými záchvaty patologického pláče po lehkém thalamickém iktu, a jeho úspěšnou léčbu pregabalinem.

Předchozí léze CNS

77letý muž byl hospitalizován pro podezření na cévní mozkovou příhodu. Trpěl parézou pravé horní končetiny a faciobrachiálními paresteziemi. CT mozku neodhalilo patologické změny, přesto byl pacient asi 3 hodiny po začátku příznaků převezen na oddělení specializované na léčbu iktů, kde byla nasazena intravenózní trombolýza alteplázou v dávce 0,9 mg/kg.

Léčba byla dobře tolerovaná, bez nežádoucích účinků. Pacient byl poté propuštěn i přes přetrvávající symptomatiku. CT mozku provedené po 4 dnech ukázalo ischemickou lézi levého ventroposterolaterálního jádra thalamu.

Kuriózní klinický obraz jako následek

Do 2 týdnů se rozvinul kuriózní klinický obraz: Kdykoliv se pacient poškrábal palcem a ukazováčkem pravé ruky na těle, dostavil se záchvat pláče se slzami, ale bez emočního podkladu, a ustal několik vteřin po zastavení vyvolávajícího stimulu. Příznaky vyvolávaly i jiné běžné činnosti, například uchopení příboru nebo hracích karet. Pacient situaci řešil nošením silné rukavice na pravé ruce.

Co ukázalo vyšetření

Klinické vyšetření ukázalo zhoršení taktilního čití na palmární straně prvních tří prstů pravé ruky a v pravé infraorbitální a nazolabiální oblasti. Video-EEG vyloučilo epilepsii během záchvatů pláče. Motorické evokované potenciály byly v normě, senzorické evokované potenciály při stimulaci levostranných končetin měly zvýšenou latenci, nízkou voltáž a temporální disperzi. Neuropsychologické vyšetření vyloučilo kognitivní defekt. Vyšetření magnetickou rezonancí (MRI) také odhalilo přítomnost chronických mikrovaskulárních ischemických změn, které jsou ovšem v tomto věku běžné.

Nasazená terapie

Byl preskribován pregabalin 75 mg 1−0−1 a záchvaty do týdne ustaly. Vzhledem k nežádoucí sedaci byl pregabalin během následujícího týdne postupně vysazen a první den po vysazení se záchvaty vrátily. Po znovuzavedení kontinuální léčby byl pacient po dobu 6 měsíců zcela bez záchvatů.

Diskuse a možné vysvětlení

Tento kuriózní případ podněcuje spekulace, že mohlo dojít k poškození okruhů zprostředkujících taktilní čití a pláč. Laterální thalamus se projikuje do primárního a sekundárního somatosenzorického kortexu a je zapojen v diskriminační a termonociceptivní složce bolesti. Mediální thalamus se projikuje do předního cingulárního kortexu a tím se zapojuje do emoční a behaviorální složky bolesti.

V různých modelech se ukazuje, že při deaktivaci laterálního thalamu se může snižovat inhibice mediálního thalamu, a tedy i předního cingulárního kortexu, který ovládá pláč. U tohoto pacienta byla léze situovaná v laterálním thalamu (VPLT), pravděpodobně v oblasti, která představuje obličej a ruku. Jestliže tato léze postihla zmíněný inhibiční okruh laterálního a mediálního thalamu, mohlo dojít k desinhibici cingulárního kortexu a vzniku patologického pláče. To by mohlo vysvětlovat, proč právě pregabalin, který snižuje neuronální excitabilitu a neuropatickou bolest, byl v léčbě tak výrazně účinný.

(pez)

Zdroj: Bassani R., Rosazza C., Ghirardin L. et al. Crying spells triggered by thumb-index rubbing after thalamic stroke: a case report. BMC Res Notes 2017 Feb 24; 10 (1): 109, doi: 10.1186/s13104-017-2425-z.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     4,2/5, hodnoceno 5x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Pregabalin versus sertralin v léčbě generalizované úzkostné poruchy

Generalizovaná úzkostná porucha (GAD − generalized anxiety disorder) může významně narušit kvalitu života. Srbská studie se zabývala srovnáním účinnosti a bezpečnosti léčby (GAD) pomocí atypického anxiolytika pregabalinu a antidepresiva sertralinu.

Pregabalin je výhodnou volbou v léčbě neuropatické bolesti různého původu

Neuropatická bolest má svůj původ v patologii nervového systému. Často se projevuje mimo jiné spontánním vznikem bolesti, alodynií a hyperalgezií. V průběhu preklinických i klinických studií byla neuropatická bolest efektivně tlumena pregabalinem. Jeho hlavní předností v této indikaci je dobrá účinnost a tolerance a snadné užití.

Antikonvulziva a antidepresiva jako adjuvantní analgetika v léčbě neuropatické bolesti

Japonští autoři zpracovali systematický přehled a metaanalýzu dokumentující účinnost kombinované farmakoterapie za použití antikonvulziv nebo antidepresiv v léčbě neuropatické bolesti onkologických pacientů.Všechny novinky