Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

Elektronické kreditované vzdělávací kurzy ČLK a SLK

Kreditovaný kurz

Jak absolvovat kurz

Po nastudování problematiky kurzu přejděte na test.

Pro získání 4 kreditů ČLK máte 3 pokusy, test je nutné absolvovat alespoň na 70 %.
Pro získání 2 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 80 %.
Pro získání 1 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 60 %.

V přehledu kurzu uvádíme předpokládaný čas. Tato informace slouží pouze pro Vás. Žádná časomíra u kurzu ani u testu neběží. Čas strávený kurzem i testem je neomezený.

V případě neúspěšného absolvování testu je možné jeho okamžité opakování v rámci 3 pokusů pro získání kreditů ČLK. Pro získání kreditů SLK máte pouze 1 pokus. Po dokončení testu doporučujeme projít si Srovnání, které Vám může pomoct úspěšně absolvovat další pokus.

Nyní můžete přejít k Otevření kurzu, na jehož konci najdete Spuštění testu.

V případě dotazů nám můžete napsat na adresu info@prolekare.cz.

Váš tým,
proLékaře.cz

Neuropatická bolest, její diagnostika a léčba v praxi

E-lerningový kurz Neuropatická bolest, její diagnostika a léčba v praxi je velmi precizně zpracovaný materiál. Absolventům kurzu poskytuje ucelený pohled na tuto problematiku. Neuropatická bolest s postupným prodlužováním věku populace je stále častějším fenoménem, se kterým se v našich ambulancích setkáváme. Kurz dává velmi přehledný obraz o diagnostice a léčbě neuropatické bolesti. Tím výrazně přispává k edukaci lékařů setkávajících se s pacienty trpících tímto typem bolestí.

MUDr. Marek Hakl, PhD.
Primář Oddělení léčby bolesti FN Brno

Autor kurzu: doc. MUDr. Jiří Kozák Ph.D.

Centrum pro léčení a výzkum bolestivých stavů při
Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2.LF UK a FN v Motole

Medailonek autora
Odborná garance: prim. MUDr. Marek Hakl, Ph.D.

Elektronický systém proLékaře.cz je zařazen do centrálního registru vzdělávacích akcí akreditovaných ČLK. Přidělené číslo registrace: 39565.

 
 

Sdílení a tisk

 
 
 
 

nejčtenější články