Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Neuropatická bolest: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Průvodní léčba neuropatické bolesti neovlivňuje účinnost pregabalinu − metaanalýza

Specializace: algeziologie diabetologie neurologie psychiatrie
Téma: Neuropatická bolest

Vydáno: 5.8.2017

Průvodní léčba neuropatické bolesti neovlivňuje účinnost pregabalinu − metaanalýza

Metaanalýza 9 studií s pregabalinem ukázala, že terapeutická odpověď na tuto účinnou látku ani výskyt nežádoucích účinků nejsou při podávání průvodní léčby neuropatické bolesti významně ovlivněny. To je důležité zjištění vzhledem k tomu, že pacienti s neuropatickou bolestí často užívají kombinovanou léčbu nebo léky na jiná onemocnění.

Úvod

Pregabalin je doporučen jako terapie první volby neuropatické bolesti. Jen málo studií však hodnotilo vliv průvodní léčby na jeho účinnost a bezpečnost. Výsledky takového hodnocení byly publikovány na začátku roku 2017 v časopisu Pain Physician.

Metodika analýzy

Autoři metaanalýzy použili retrospektivní údaje z randomizovaných kontrolovaných studií s pregabalinem v dávce 150, 300, 600 nebo flexibilně 150–600 mg/den. Sedm studií zahrnovalo pacienty s postherpetickou neuralgií a 2 studie pacienty s neuropatickou bolestí z důvodu poranění páteřní míchy. Po dobu 12 týdnů byla u pacientů každý den měřena závažnost bolesti a narušení spánku z důvodu bolesti (skóre PRSI) v posledních 24 hodinách na škále od 1 do 10. Současně byl monitorován výskyt nežádoucích příhod. Byla porovnána změna průměrné závažnosti bolesti a skóre PRSI během týdne od vstupu do studie ve skupině s pregabalinem a průvodní léčbou a ve skupině s pregabalinem bez průvodní léčby. Zvlášť byli hodnoceni pacienti s postherpetickou neuralgií (po 4, 8 a 12 týdnech) a s neuropatickou bolestí po poranění páteřní míchy (po 12 týdnech).

Výsledky

Léčba pregabalinem vedla k významnému zmírnění skóre bolesti i PRSI v porovnání s placebem u většiny dávek i ve většině časových bodů hodnocení. Důležité je, že byly zjištěny minimální rozdíly v terapeutické odpovědi na pregabalin mezi pacienty s průvodní léčbou a bez průvodní léčby. Průvodní terapie významněji neovlivnila ani profil nežádoucích příhod, které se objevily při léčbě, u sdružené populace pacientů.

Závěr

Jak uzavírají autoři této metaanalýzy, uvedená data dokládají, že léčebná odpověď na pregabalin a výskyt nežádoucích příhod u pacientů s neuropatickou bolestí není obecně ovlivněn současným užíváním jiné medikace.

(zza)

Zdroj: Schug S. A., Parson B., Almas M., Whalen E. Effect of concomitant pain medications on response to pregabalin in patients with postherpetic neuralgia or spinal cord injury-related neuropathic pain. Pain Physician 2017 Jan-Feb; 20 (1): E53−E63.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,5/5, hodnoceno 8x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Náhrada pregabalinu alternativní léčbou nevede ke snížení nákladů na zdravotní péči

V USA proběhl program na úsporu výdajů v lékárnách, který zahrnoval i pregabalin. Nabádal pacienty, aby si léky buď kupovali přes internet, nebo přešli na levnější alternativu léku, případně na jeho generikum. Ani přes zvýšení počtu objednávek pregabalinu zasílaného poštou a častějšího přechodu na alternativní léčbu tento program nepřinesl žádné úspory z hlediska celkových nákladů na zdravotní péči.

Doporučené postupy EFNS pro léčbu neuropatické bolesti

European Federation of Neurological Societes (EFNS) v revizi postupů léčby neuropatické bolesti hodnotila výsledky randomizovaných klinických studií sledujících zejména pacienty s diabetickou či postherpetickou polyneuropatií.

Originální a generické přípravky s obsahem pregabalinu, jejich postavení v léčbě a rizika switche

Ačkoliv jsou generika bioekvivalentní s originálními přípravky, převedení pacienta z jednoho přípravku na druhý není zcela bez rizik. Týká se to i lékové skupiny antiepileptik, mezi která patří rovněž pregabalin. Následující článek shrnuje zjištění plynoucí z klinických studií v této oblasti a rovněž doporučení odborné společnosti.Všechny novinky