Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Neuropatická bolest: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Pregabalin versus sertralin v léčbě generalizované úzkostné poruchy

Specializace: algeziologie diabetologie neurologie psychiatrie
Téma: Neuropatická bolest

Vydáno: 14.1.2018

Pregabalin versus sertralin v léčbě generalizované úzkostné poruchy

Generalizovaná úzkostná porucha (GAD − generalized anxiety disorder) může významně narušit kvalitu života. Srbská studie se zabývala srovnáním účinnosti a bezpečnosti léčby (GAD) pomocí atypického anxiolytika pregabalinu a antidepresiva sertralinu.

GAD a možnosti její terapie 

GAD je chronická duševní porucha s prevalencí 5−7 % v celkové populaci. Je charakteristická extrémními přetrvávajícími obavami, nejčastěji z nevýznamných problémů, a také patologickým strachem s výraznými vegetativními příznaky. Vede k narušení fungování a signifikantnímu snížení kvality života pacientů. Podle Světové federace společností pro biologickou psychiatrii (WFSBP − World Federation of Societies of Biological Psychiatry) jsou léky první volby u GAD selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI), inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu (SNRI) a atypické anxiolytikum pregabalin. Prezentovaná studie zkoumala účinnost a bezpečnostní profil pregabalinu u pacientů s GAD ve srovnání se sertralinem (zástupcem SSRI).

Metodika a průběh studie

Do studie bylo zařazeno 107 pacientů ve věku 20−60 let. Všichni byli hospitalizováni na psychiatrické klinice a splňovali kritéria pro GAD dle ICD-X a DSM-IV. Byli rozděleni do 2 skupin a léčeni buď sertralinem v dávce průměrně 150 mg/den (n = 60), nebo pregabalinem v dávce průměrně 225 mg/den (n = 47). Pacienti ve skupině se sertralinem byli předtím neúspěšně léčeni SSRI a SNRI dle posledních doporučených postupů pro léčbu GAD britského Národního institutu pro zdraví a klinickou kvalitu (NICE − National Institute for Health and Clinical Excellence). Nemocní léčení pregabalinem byli dříve neúspěšně léčeni sertralinem a venlafaxinem. Kromě základní léčby byly nemocným příležitostně podávány benzodiazepiny (klonazepam v nízké dávce). Vedle farmakoterapie každý pacient podstoupil 8 týdnů kognitivně-behaviorální terapie (KBT).

Monitorování všech pacientů trvalo 4 týdny s pravidelnými kontrolami po týdnu. Primárně se zkoumala změna v celkovém skóre na Hamiltonově škále úzkosti (HAM-A − Hamilton Anxiety Rating Scale) od vstupní hodnoty. Druhým sledovaným parametrem účinnosti byla změna psychického a somatického skóre HAM-A. Dále byl sledován vývoj skóre CGI (Clinical Global Impression).

Výsledky

Jak pregabalin, tak sertralin vykázaly dobré zmírnění příznaků GAD. Účinek pregabalinu však nastoupil rychleji – anxiolytický efekt byl u pacientů léčených sertralinem zaznamenán nejdříve po 14 dnech, zatímco u pregabalinu již v prvním týdnu léčby.

Výskyt nežádoucích účinků léčby byl u obou skupiny srovnatelný − byly hlášeny u 28 % pacientů léčených pregabalinem a 27 % pacientů léčených sertralinem, bez statisticky významných rozdílů. Nejčastěji se jednalo o závratě, somnolenci či nauzeu. V žádné terapeutické skupině nikdo předčasně neukončil léčbu.

Závěr

Pregabalin byl při zmírnění příznaků GAD stejně účinný jako sertralin, ale vykázal rychlejší nástup účinku. Nežádoucí reakce trvaly jen krátce a závisely na dávce. Studie ukázala, že pregabalin je účinné a dobře snášené atypické anxiolytikum v léčbě GAD.

(kat)

Zdroj: Cvjetkovic-Bosnjak M., Soldatovic-Stajic B., Babovic S. S. et al. Pregabalin versus sertraline in generalized anxiety disorder. An open label study. Eur Rev Med Pharmacol Sci 2015; 19 (11): 2120–2124.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,3/5, hodnoceno 3x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Pregabalin je výhodnou volbou v léčbě neuropatické bolesti různého původu

Neuropatická bolest má svůj původ v patologii nervového systému. Často se projevuje mimo jiné spontánním vznikem bolesti, alodynií a hyperalgezií. V průběhu preklinických i klinických studií byla neuropatická bolest efektivně tlumena pregabalinem. Jeho hlavní předností v této indikaci je dobrá účinnost a tolerance a snadné užití.

Antikonvulziva a antidepresiva jako adjuvantní analgetika v léčbě neuropatické bolesti

Japonští autoři zpracovali systematický přehled a metaanalýzu dokumentující účinnost kombinované farmakoterapie za použití antikonvulziv nebo antidepresiv v léčbě neuropatické bolesti onkologických pacientů.

Efektivní léčebné intervence u pacientů trpících neuropatickou bolestí

Přestože možností intervence u neuropatické bolesti existuje celá řada, její léčba zůstává neuspokojivá. Autoři níže prezentované systematické práce shromáždili důkazy z přehledů kontrolovaných randomizovaných studií o terapeutických modalitách u těchto pacientů.Všechny novinky