Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Neuropatická bolest: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Pregabalin má u různých typů neuropatické bolesti srovnatelnou účinnost

Specializace: algeziologie diabetologie neurologie psychiatrie
Téma: Neuropatická bolest

Vydáno: 12.3.2018

Pregabalin má u různých typů neuropatické bolesti srovnatelnou účinnost

Dosavadní studie prokázaly přínos pregabalinu při zmírnění bolesti u postherpetické neuralgie (PHN), diabetické periferní neuropatie (DPN) a poranění míchy (SCI). Japonští autoři tyto výsledky retrospektivně analyzovali s cílem extrapolovat údaje i na další typy neuropatických bolestí.

Analyzovaná data 

Autoři pracovali s daty ze 3 randomizovaných dvojitě zaslepených placebem kontrolovaných studií s pregabalinem u PHN, DPN a SCI trvajících 13–16 týdnů a jejich otevřených prodloužení trvajících 52 týdnů. Výstupy těchto studií zahrnovaly konečné a týdenní střední skóre bolesti, skóre narušení spánku, podíl pacientů s odpovědí na léčbu, dále skóre úzkosti a deprese na škále HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale) a skóre celkového zdraví na škále PGIC (Patient Global Impression of Change či SF-36). Hodnocen byl také podíl pacientů, kteří léčbu pregabalinem ukončili. V prodloužení studií byla hodnocena intenzita bolesti pomocí dotazníku Short-Form McGill Pain Questionnaire.

Výsledná zjištění

Všechny studie ukázaly významné zmírnění středního týdenního skóre bolesti i skóre narušení spánku při léčbě pregabalinem v porovnání s placebem. Toto zlepšení bylo patrné již po 1. týdnu léčby a přetrvalo po celou dobu studie (p < 0,05). Na konci studií bylo více než 30% zmírnění bolesti dosaženo u významně většího podílu pacientů ve skupině s pregabalinem než s placebem (p < 0,05). Přínos pregabalinu byl zaznamenán i na škálách SF-36 a HADS. V prodloužení studií přetrvávalo zmírnění bolesti pregabalinem po celých 52 týdnů.

Závěr

Autoři citované práce ukázali, že při léčbě neuropatické bolesti spojené s PHN, DPN a SCI lze pozorovat podobnosti v profilu účinnosti pregabalinu. Zaznamenali zejména velmi obdobný čas do dosažení analgetické odpovědi a také celkovou míru odpovědi na léčbu nezávisle na typu neuropatické bolesti. Tato data tedy svědčí pro možnou extrapolaci účinnosti pregabalinu i na další typy neuropatických bolestí.

(eza)

Zdroj: Ogawa S., Arakawa A., Hayakawa K., Yoshiyama T. Pregabalin for neuropathic pain: why benefits could be expected for multiple pain conditions. Clin Drug Investig 2016; 36 (11): 877–888.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Záchvaty pláče po iktu − kazuistika

Patologický pláč, který nemá emocionální podklad, může být následkem poškození různých struktur mozkového kmene a kortexu mozkových hemisfér. V této kazuistice autoři prezentují pacienta, který trpěl těžkými záchvaty patologického pláče po lehkém thalamickém iktu, a jeho úspěšnou léčbu pregabalinem.

Pregabalin versus sertralin v léčbě generalizované úzkostné poruchy

Generalizovaná úzkostná porucha (GAD − generalized anxiety disorder) může významně narušit kvalitu života. Srbská studie se zabývala srovnáním účinnosti a bezpečnosti léčby (GAD) pomocí atypického anxiolytika pregabalinu a antidepresiva sertralinu.

Pregabalin je výhodnou volbou v léčbě neuropatické bolesti různého původu

Neuropatická bolest má svůj původ v patologii nervového systému. Často se projevuje mimo jiné spontánním vznikem bolesti, alodynií a hyperalgezií. V průběhu preklinických i klinických studií byla neuropatická bolest efektivně tlumena pregabalinem. Jeho hlavní předností v této indikaci je dobrá účinnost a tolerance a snadné užití.Všechny novinky