Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kardiovaskulární rizika: Novinky
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Další...
 

Podávání statinů při myopatii asociované s léčbou statiny

Specializace: interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Kardiovaskulární rizika

Vydáno: 21.3.2018

Podávání statinů při myopatii asociované s léčbou statiny

V následujícím textu shrnujeme management podávání statinů v případě výskytu myopatie asociované s léčbou statiny. Postup vychází z guidelines České společnosti pro aterosklerózu a Slovenskej asociácie aterosklerózy.

Úvod

Nežádoucí účinky statinů často omezují jejich podávání nebo dosažení cílových hodnot LDL cholesterolu. Data dokládající protektivní účinky statinů na kardiovaskulární systém jsou ale jednoznačným důvodem, proč bychom se měli snažit léčit statiny téměř všechny pacienty, u kterých je léčba indikovaná. Řada nemocných s nežádoucími účinky při léčbě statiny může tolerovat statin jiný, v nízké dávce nebo alternativním dávkování.

Myopatie asociovaná se statiny (SAM)

Diagnostická kritéria SAM jsou založena na výskytu svalových bolestí a zvýšení kreatinkinázy (CK).

Myalgie

Bolest a slabost je při SAM typicky symetrická a proximální, obvykle postihuje velké svalové skupiny stehen, hýždí, lýtek a zad. Objevuje se časně (4–6 týdnů po zahájení léčby statinem), ale může k ní dojít i po několika letech léčby. Může se objevit po zvýšení dávky statinu nebo při interakci s nově nasazeným lékem. Pro objektivní hodnocení svalových symptomů při podávání statinů byl na základě klinických studií navržen skórovací systém.

Hladina kreatinkinázy

Vyšetřuje se před zahájením léčby statiny, a pokud je vyšší než 4násobek horní hranice normálu (ULN), statin se nenasazuje a stanovení CK se zopakuje. Během léčby se CK rutinně nemonitoruje, vyšetří se pouze, pokud se u pacienta rozvine myopatie. O elevaci CK mluvíme při hladině > 4× ULN ve 2 vyšetřeních během 2 týdnů v časové souvislosti s podáváním statinu (zahájení, přerušení a opětovné zahájení podávání).

Management pacientů se SAM

Algoritmus, jak následně postupovat u pacientů se SAM, je přehledně shrnut v níže prezentovaném schématu.

Obr.: Terapeutický postup u myopatie asociované se statiny (SAM)

(zza)

Zdroj: Pella D., Vrablík M. et al. Myopatie asociovaná se statiny: klinické doporučení Slovenskej asociácie aterosklerózy a České společnosti pro aterosklerózu. AtheroRev 2016; 1 (1): 7–13.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Efekt intenzivní hypolipidemické terapie na riziko kardiovaskulárních příhod u pacientů se zánětlivým onemocněním kloubů

Post hoc analýza dvou prospektivních studií zkoumala efekt intenzivní hypolipidemické terapie na kompozitní výsledek kardiovaskulárního rizika u pacientů se zánětlivým onemocněním kloubů nebo bez něj. Z výsledků studie vyplývá, že obě skupiny z intenzivní hypolipidemické terapie profitují.

Atorvastatin může tlumit projevy revmatoidní artritidy

Několik klinických studií ukázalo, že statiny, které se používají pro úpravu hladiny cholesterolu v krvi, mají také protizánětlivý potenciál. Studie íránských autorů hodnotila účinek atorvastatinu na projevy revmatoidní artritidy (RA) u pacientů současně léčených chorobu modifikujícími léčivy (DMARDs).

Vliv hypolipidemické léčby na kardiovaskulární zdraví pacientů se zánětlivými onemocněními kloubů – srovnání s běžnou populací

Pacienti s revmatoidní artritidou a dalšími zánětlivými onemocněními kloubů mají vyšší kardiovaskulární (KV) riziko než běžná populace. Důvod tohoto zvýšeného rizika není zcela objasněn a je k dispozici jen málo kvalitních podkladů pro KV prevenci podle pravidel medicíny založené na důkazech. Profitují tito revmatologičtí pacienti z hypolipidemické léčby stejně jako ostatní jedinci v KV riziku?Všechny novinky