The options of the use of the super-absorptive drain in the diabetic foot


Authors: Jana Pecová
Authors‘ workplace: Ambulance pro diabetickou nohu, Diabetologické a edukační centrum, II. Interní klinika, FN u sv. Anny v Brně
Published in: Hojení ran 7, č. 3: 12-16, 2013
Category: Diabetic foot

Overview

The options of the use of the super-absorptive drain in the diabetic foot

In the diabetic foot we often see deep fistulas or crater-shape mined defects with trunks, pockets or tunnels connecting the sole with the instep.

In our brief case reports the potential long term treatment of such conditions by the superabsorptive drains (material Advadraw Spiral) is documented.

Key words:
diabetes mellitus, diabetic foot syndrome, drains


Sources

Edmonds, M., Chadwick, P., McCardle, J., Armstrong, D. Best Practice Guidelines: Wound Management in Diabetic Foot Ulcers. London: Wounds International, 2013.

Hofírek, I. Diagnostické možnosti u postižení periferních tepen. Kardiologická revue 7, 1: 56–58, 2006.

Hofírek, I. Diabetické periferní tepenné postižení. Vnitřní lékařství 49, 12: 911–915, 2003. Hofírek, I. Změny periferní mikrocirkulace u diabetiků 1. typu sledované laser dopplerem. Vnitřní lékařství 50, 11: 836–841, 2004.

Jančařík, V. Chyby při rehabilitaci pacientů se syndromem diabetické nohy. Kasuistiky v diabetologii 9, Suppl. 2: S9–S10, 2011.

Jirkovská, A.; Mezinárodní pracovní skupina pro syndrom diabetické nohy. Syndrom diabetické nohy. Mezinárodní konsenzus. Amsterdam, 1999. Praha: Galén, 2000.

Jirkovská, A., Bém, R. et al. Praktická podiatrie. Praha: Maxdorf, 2011.

Jirkovská, A. et al. Syndrom diabetické nohy. Praha: Maxdorf, 2006.

Lipsky, B. A., Berendt, A. R., Deery, H. G. et al. Diagnosis and treatment of diabetic foot infections. IDSA Guidelines 39: 885–910, 2004.

Pelikánová, T., Bartoš, V. et al. Praktická diabetologie. Praha: Maxdorf, 2010.

Pickup, J. C. (ed.) Textbook of Diabetes. New Jersey: Wiley-Blackwell, 2006.

Rušavý, Z. et al. Diabetická noha: diagnostika a terapie v praxi. Praha: Galén, 1998.

Standardy léčby pacientů se syndromem diabetické nohy, Česká diabetologická společnost, 2012.

Slonková, V. Kyselina hyaluronová v léčbě akutních a chronických ran. Hojení ran 4, 1: 4–8, 2010.

Labels
Surgery Nurse Home nurse
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account