Principles of the dispensary prenatal care in physiological pregnancy and discovering chromosomal aberations


Authors: H. Dolanský;  I. Trunkát;  K. Wagner
Authors‘ workplace: Hutnická zaměstnanecká pojišťovna
Published in: Listy rev. Lék., 11, 2007, č. 3, s. 37-40

Overview

The paper presents the principles of the dispensary prenatal care in physiological pregnancy to physicians reviewers, draws attention to facts related to purposeful expenditure of financial resources of the public health insurance and outlines the basic frequency and range of the care in women with physiological pregnancy.

The importance of markers for discovering chromosomal aberations is undisputable, the attention is paied to the inborn affection – Down syndrome – and the examination of nuchal translucency of the fetus in the 12th week of gravidity in relation to recording and payment of the ultrasonic examination by a health insurance company.

Key words:
dispensary prenatal care – physiological pregnancy – 12th week of gravidity – chromosomal aberations of the fetus – markers – ultrasonic examination – nuchal translucency – education – audit


Sources

1. Zásady dispenzární prenatální péče ve fyziologickém těhotenství (Doporučený postup platný od r. 2007).

2. Vyhláška MZ ČR č. 493/2005 Sb., Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami.

3. Screening Downova syndromu v 11.–14. týdnu těhotenství, NT certifikace, Centrum fetální medicíny, Praha 2007.

4. Všetička, J. Informace pro pojištěnce – Co to je screening v těhotenství? Ostrava.

Labels
Medical assessment Occupational medicine
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account